Hvordan indretter du dig på jul med coronarestriktioner?

06. januar 2021, 13:57
1 af 3 HANS PETER JOHANSEN, SPARKÆR Vores jul bliver ikke meget anderledes, end den plejer. Jeg bryder mig ikke om, at der opstilles regler for, hvordan vi skal holde jul. Det skal vi nok selv finde ud af og tage de nødvendige forholdsregler. I det hele taget bryder jeg mig slet ikke om den formynderiske og frygtskabende holdning, der er kommet til at præge mange og store dele af vores samfund til stor skade for især gamle mennesker. Vi kan godt selv passe på, så vi får en god og glædelig jul. Og glædelig jul til jer, der læser det her.
2 af 3 SUSANNE BAK, STOHOLM Min juleaften bliver ikke så meget anderledes, end den plejer. Vi bliver lige nøjagtig 10 personer, så vi holder os inden for det anbefalede antal. Julefrokosterne i juledagene er aflyst, men mon ikke vi finder på noget ekstra hygge med de nærmeste? Jeg bakker fuldstændig op og indretter mig efter de udstukne restriktioner, for jeg synes, at det er vigtigt, at vi udviser samfundssind og tager »en for holdet«. Vi er nødt til at stå sammen og passe på hinanden, så vi kan komme hurtigt og bedst muligt tilbage til noget, der ligner en nogenlunde normal hverdag igen. Jul bliver det under alle omstændigheder, og vi kan selv være med til at sørge for, at det bliver en god en af slagsen.
3 af 3 HANS JØRGEN NØRGAARD, VRIDSTED Vi er en stor familie, som har tradition for at samles i juledagene. Sådan bliver det også i år. Men noget bliver anderledes, for alle i familien er enige om at bakke op om max. 10 personer til sammenkomster. Det betyder, at den traditionelle julefrokost 2. juledag med op til 35 familiemedlemmer samlet hos os ikke bliver til noget i år. Sådan er det. Vi har i stedet en aftale om, at vi fordeler de traditionelle besøg i Vridsted hen over alle juledagene. Det bliver bestemt også hyggeligt! Når vi er færre, bliver der mere tid til hinanden, og vi kommer lidt ned i gear. Nogle gange bliver man tvunget til at ændre på rutinerne. Således også med de gode juletraditioner. Det skal bare ikke ændre på, at vi også i år får en GLÆDELIG JUL!