Også de mindste fjandboer bliver hjemme fra skole

06. januar 2021, 14:53
Arkivfoto: Jakob Stigsen Andersen

På et pressemøde den 29. december meldte regeringen ud, at de seneste restriktioner til bekæmpelse af coronavirus foreløbig forlænges med to uger og kommer til at vare til og med den 17. januar i stedet for den 3. januar, som var den oprindelige udløbsdato.

I Viborg Kommune får det forskellige konsekvenser på nogle områder, mens andre områder fortsætter som hidtil, fremgår det af en pressemeddelelse.

For eksempel er dagtilbudsområdet ikke omfattet af de eksisterende restriktioner og skal derfor efter nytår holde åbent som sædvanlig.

Men på skoleområdet er alle elever 0.-10. klasse hjemsendt frem til den 17. januar og skal derfor nødundervises hjemme. Hidtil har 0.-4. klasse fået lov at følge undervisningen på skolen.

Nogle skoleelever er dog stadig undtaget fra restriktionerne og skal tilbydes nødundervisning ved fysisk fremmøde.

Det gælder for eksempel elever, der skal til eksamen, elever på alle klassetrin i specialskoler og specialklasser, samt nogle elever, der er omfattet af krav om sprogprøver.

Det betyder også, at skolefritidsordninger, fritidshjem og klubtilbud fortsat skal være åbne for disse elever.

Viborg Kommune opfatter stadig opgaver i Familie og Rådgivning som kritiske funktioner, og derfor opretholdes aktivitetsniveauet fra før jul foreløbig.

Det kan dog komme på tale at iværksætte en hel eller delvis nedlukning af socialområdet, såfremt smittetallene tilsiger dette, for eksempel af hensyn til personalemangel eller ved omplacering af medarbejderressourcer.

Per Møller Jensen (S), formand for Børne- og Ungdomsudvalget, opfordrer til, at alle parter møder udfordringen med tålmodighed og ro i situationen, også i dagplejen og daginstitutionerne, som ikke bliver berørt af nedlukningen.

- Samtidig opfordrer vi til, at forældre i forbindelse med at bringe og hente børn bruger mundbind, siger Per Møller Jensen.