Godt nytår til børnefamilierne - med opfordring til tålmodighed

06. januar 2021, 14:54
Per Møller Jensen (S), formand for Børne- og Ungdomsudvalget. Arkivfoto: Lars Holm

Det er en udfordrende tid, vi lever i, som blandt andet betyder, at børnefamilierne er under ekstra pres på grund af den fortsatte nedlukning af samfundet.

Konkret betyder det, at vore folkeskoler er nedlukkede de to første uger af 2021 frem til den 17. januar, så det for alle elever (0.-10. klasse) gælder, at de skal have fjernundervisning. Dog vil skoler, SFO og klubber være åbne for elever med særlige behov.

Den kommunale dagpleje og de kommunale daginstitutioner vil – med baggrund i de nationale udmeldinger – ikke være lukkede, hvilket betyder, at der er åbent fra mandag den 4. januar.

Også her vil man være udfordrede – og fra Børne- og Ungdomsudvalgets side opfordrer vi kraftigt til, at forældre bærer mundbind, når børn bliver afleveret og hentet.

Mange børnefamilier vil sikkert opleve, at det i denne periode kan blive et »puslespil« at få arbejds- og familieliv til at hænge sammen, men jeg håber, at alle vil have tålmodighed og bevare roen.

Vi skal have slået covid-19 ned, og det kræver, at alle yder en ekstra indsats. Jeg håber, at den fælles indsats bærer frugt – og at det lysner.

Med det in mente ønsker jeg alle børnefamilier et Godt Nytår.