Mindeord: Henry Christensen

10. januar 2021, 05:23
Henry Christensen. Privatfoto

Avisen har fra Egon Christensen modtaget følgende mindeord om hans far, Henry Christensen, Kromandsvej 7, Sjørup, der lørdag den 19. december sov stille ind på Viborg sygehus.

På den første solskinsdag i december sluttede et 91 år langt og godt liv.

Henry Christensen er født i Vroue i 1929. Her voksede han op på en lille landbrugsejendom sammen med en ældre bror.

Henry tjente på flere gårde i Vroue, inden han i 1956/57 kom på landbrugsskole på Fyn. Da Henry kom hjem fra landbrugsskole, købte han et statshusmandsbrug i Koldkur. Her kom Ingrid til som husholderske, men i oktober 1959 blev de gift.

Henry og Ingrid drev i fællesskab det lille landbrug i over 40 år, hvor vi fire drenge voksede op i gode trygge rammer.

Henry var glad for os fire knægte, også selv om vi indimellem lavede nogle skarnsstreger og opførte os lidt ubetænksomt. Far blev aldrig rigtig sur, og han skældte aldrig ud, hvis nogle af os var »uheldige« med et eller andet.

Henry har altid været meget spontan. Fik han en ide om indkøb af en maskine til landbruget, ringede han straks til smeden eller maskinhandleren og fik det bestilt, også selv om det var lørdag eller søndag.

Henry holdt af hverdagen, men en biltur ud i det blå en gang imellem syntes han også godt om. Også nogle ferieture blev det til, men Henry havde det dog bedst derhjemme.

Det var ikke altid lige let at få økonomien til at hænge sammen. Derfor var Henry ad flere gange udearbejdende ved siden af landbruget. Han oprensede bæk, kørte mejetærsker og vejede grise.

Henry og Ingrid elskede deres børnebørn. De ville gøre alt for dem, og børnebørnene var vilde med at være på besøg i Koldkur. Her kunne de tage på udflugt ned til Karup Å med madpakke og saftevand. Eller de kørte til en lokal legeplads.

Henry og Ingrid holdt også meget af deres gode venner og deres naboer. Uanset hvor travlt, de havde, havde de altid tid til at snakke med eventuelle gæster over en kop kaffe med hjemmebag.

Da Henry blev 60 år, gik han på efterløn. Han solgte besætningen og forpagtede jorden ud. På det tidspunkt var Henry ved at være slidt efter de mange års hårdt arbejde 365 dage om året.

Men Henry beklagede sig sjældent. Han affandt sig med sin skæbne og var meget taknemlig, når han fik hjælp. Den taknemlighed fulgte ham alle dage.

I 2001 solgte Ingrid og Henry ejendommen i Koldkur og flyttede til Skovvænget i Sjørup. Her havde de også megen omgang med naboerne og mødtes ofte til et spil Rummikub og kaffe.

Da Ingrid blev syg, klarede Henry alt det huslige. I starten med vejledning fra Ingrid, senere kunne han selv, og han passede hende i hjemmet, til hun døde i 2010.

Efter Ingrids død solgte Henry huset på Skovvænget og flyttede i en lejlighed på Kromandsvej, også i Sjørup. Også her klarede han sig uden den store hjælp. De seneste år havde han dog privat rengøringshjælp og fik leveret mad udefra.

På Kromandsvej var Henry omgivet af gode gamle venner, som er rigtig flinke til at se efter hinanden og stikke hovedet indenfor til lidt snak. Her vil han helt sikkert blive savnet.

Henry efterlader sig fire sønner. En i Karup, to i Kjeldbjerg og en i Aulum. Han efterlader også fire svigerdøtre, ni børnebørn og to oldebørn.

På familiens vegne. Egon Christensen