Sundhedsaftale og Psykiatriplan

12. januar 2021, 15:06
Per Møller Jensen (S). Privatfoto

2021 bliver et spændende år.

Naturligt samler interessen og indsatsen sig her ved årets begyndelse om bekæmpelsen af Covid-19, herunder: vaccinering, og håbet om, at samfundet gerne i løbet af foråret igen kan blive fuldt genåbnet. Hertil kommer bestræbelserne på for alvor at få gang i samfundsøkonomien igen.

Hvis det lykkes, kan en række emner rykke op på den politiske dagsorden, som også vil have stor betydning reginalt og lokalt: det drejer sig om en lovet 10-års plan for psykiatrien og en ny sundhedsaftale.

I forbindelse med Budgetaftale 2021 for Region Midt blev der afsat 550 mio. kr., som skal give et tiltrængt løft i forhold til de bygningsmæssige rammer for psykiatrien her i Viborg til gavn for patienter, pårørende og ansatte. Rammer er vigtige, men også indhold og serviceniveau kalder på opmærksomhed.

Regeringen har stillet i udsigt, at der i denne valgperiode vil blive udarbejdet en 10-års plan for psykiatrien i Danmark. Det er mit håb, at en sådan plan vil se dagens lys i 2021 – og at den vil bidrage til et løft af området.

Derudover nævnte statsminister Mette Frederiksen under åbningsdebatten i oktober, at regeringen vil spille ud med et bud på en Sundhedsaftale, som skal erstatte Lars Løkke Rasmussens aflyste sundhedsreform.

Det var det udspil, som bl.a. opererede med, at Regionsrådene skulle nedlægges – og især De Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance var ivrige efter at nedlægge regionerne og er det stadig, må man formode?

Imidlertid havde den daværende regeringschef gjort regning uden vært, idet Venstres bagland med Stephanie Lose, formand for Regionsrådet i Region Syd, i spidsen i voldsomme vendinger kritiserede udspillet, hvad angår fravær af en lokalt forankret politisk styring af og ansvar for hospitalsområdet.

Med valgresultatet – og en socialdemokratisk regering – er dette forslag lagt i graven, hvilket jeg anser for at være fornuftigt.

Det ændrer dog ikke ved, at der løbende er behov for – også på hospitalsområdet – at tænke langsigtet – og prioritere og justere løbende samt finde flere ressourcer til bl.a. en øget opgavemængde samt hastigt stigende medicinudgifter.

Og her vil en national Sundhedsaftale være et solidt grundlag.

Her finder jeg det vigtigt, at det bliver en bred aftale, som har både Socialdemokratiet og Venstre bag, idet en bred aftale er vigtig i forhold til at give arbejdsro på et vitalt område til gavn for borgerne.

Lad os håbe, at begge dele – en Psykiatriplan og en Sundhedsaftale – falder på plads i 2021.