Østfjendshallen udvider P-plads

13. januar 2021, 09:36
1 af 2 Det er ejendommen her, der må lade livet, så parkeringspladsen omkring Østfjendshallen og Mønsted Kulturhus kan udvides. Privatfoto
2 af 2 Det er ejendommen Sportsvej 2 ved den røde pil, der fremover bliver til parkeringspladser, ligesom det allerede er tilfældet med de grå felter ved den gule pil. Illustration: Krak

Efter et møde tirsdag den 5. januar har Landdistriktsudvalget i Viborg Kommune indstillet til byrådet, at der sendes en udgiftsbevilling på 125.000 kroner mod Mønsted til køb af en nedrivningsmoden ejendom på Sportsvej 2 ved Østfjendshallen.

Nedrivningen og en efterfølgende asfaltering af matriklen skal bane vejen for bedre parkeringsforhold omkring Østfjendshallen, der er ansøger sammen med Mønsted IF og Mønsted Kulturhus.

Som det er nu, løber man hurtigt tør for parkeringspladser, når der er flere arrangementer ad gangen i byens lille kulturcentrum.

- Sådan en almindelig torsdag, hvor der er lotterispil i Kulturhuset, kamp på stadion og noget træning i hallen, så er der nogle, der må holde ude på vejen. Så er der slet ikke pladser nok, siger Frank Mikkelsen, der er centerleder i Østfjendshallen.

Der er handlet

Ansøgningen til kommunen er baseret på medfinansiering, hvor Viborg Kommune betaler 50 procent af købssummen, mens de tre ansøgere i fællesskab betaler det resterende beløb samt omkostninger i forbindelse med handlen.

Kommunen forpligter sig dog til maksimum 125.000 kroner, og en forudsætning for bevillingen er, at der stables en medfinansiering af minimum samme størrelse på benene, hvilket ifølge Frank Mikkelsen også er lykkedes.

Han kan nemlig fortælle, at man netop har erhvervet ejendommen, og at de tre ansøgere hver har bidraget med en tredjedel til resten af købssummen.

Østfjendshallen har også tidligere søgt om støtte til at købe huset, men dengang anviste man ingen medfinansiering, og huset var også noget dyrere, hvorfor ansøgningen blev afvist.

Det var tilbage i september 2020, men siden overgik huset til en anden ejendomsmægler, der rykkede 100.000 kroner af prisen, og så var det med at være vaks ved havelågen i Mønsted.

- Da muligheden bød sig påny, var det bare med at hægte sig på og handle i en fart, og der må jeg sige, at kommunen har været utroligt god at samarbejde med, siger Frank Mikkelsen.

Kommunen tager over

Kommunens bevilling på 125.000 kroner gives til kontoen »Tilskud til Østfjendshallen« med rådighedsbeløb i 2021 og hentes på kontoen »Byfornyelse, mindre byer«.

Når ejendommen er købt, overdrages den til Viborg Kommune, som derefter står for både nedrivning af huset og etablering af parkeringsplads.

Landdistriktsudvalget skal snart tage stilling til at oprette en pulje til renovering og nedrivning, og den efterfølgende nedrivning af ejendommen forventes finansieret gennem denne pulje, som tidligere år har finansieret nedrivninger med 100 procent.

Ansøgningen til finansiering af P-pladsen skal også omkring Teknisk Udvalg, hvor der findes en særlig pulje til P-pladser ved selvejende haller rundt i kommunen.