3 MENINGER: Infrastruktur

Hvad kunne du have af ønsker til en bedre infrastruktur?

06. februar 2021, 06:06
1 af 3 CHRISTINA BILDE HEILSKOV, STOHOLM Transportens CO2-udledning skal ned. Hvis flere benytter kollektiv trafik, vil det mindske trængslen på vejen og støj og luftforurening i byerne. Offentlig transport skal gøres mere brugervenlig og økonomisk interessant, men det er vores egen indsats og vilje, der skal gøre forskellen. Vi skal blive bedre til at arrangere fælleskørsel og »alternative« ferier, hvor bilen ikke bruges. Mere cyklisme og kollektiv transport er vejen frem, men jeg ved, at meget skal forbedres på jernbaner, busruter og en evt. omlægning af bilskat, før det kan lykkes.
2 af 3 HANS JØRGEN NØRGAARD, VRIDSTED En udbygning af den kollektive trafik giver god mening. Men hos os i Vestfjends har den bare trange kår, og vi kommer fortsat til at transportere os selv i vid udstrækning. Regionalt har vi brug for en forbedring af hovedvejene med flere strækninger med 2+1 spor, så trafikken afvikles mere glidende og sikkert. Antallet af cyklister stiger støt, og flere vil komme til, når vi får flere cykelstier. Det flugter godt med både miljø, sundhed og trafiksikkerhed. En cykelsti fra Vridsted over Fly og videre til Skive er en investering, som mange vil kunne få glæde af!
3 af 3 FRANK MIKKELSEN, MØNSTED Jeg er klar tilhænger af en hærvejsmotorvej, der gør Viborg konkurrencedygtig i tiltrækning af nye virksomheder. Ligeledes en opgradering af Skive-Viborg-Århus ruten. Det er svimlende, hvor megen kostbar tid og penge, der havner i ingenting på landevejen. Selvfølgelig har vi behov for kollektiv trafik, men der kører stadig mange tomme busser og tog rundt. Lokalt savner jeg, at der arbejdes mere intenst fra kommunen på cykelstier langs statsveje. Hvis den bød ind med en medfinansiering af en cykelsti mellem Daugbjerg og Mønsted Skole, tror jeg også, vejdirektoratet ville kigge vores vej.

Der er som sædvanlig ikke enighed, før Folketingets forhandlinger om ny infrastruktur begynder. Nogle vil gerne have mere asfalt, mens andre vil prioritere den kollektive trafik.