Nej tak, Liberal Alliance

15. februar 2021, 14:56
Mikael Løvshall. Privatfoto

Midt i denne Corona tid, hvor hverdagen langt fra ligner tiden før Corona, knokler privat- og offentligt ansatte for, at landet forsat kan fungere.

Opgaven er bestemt ikke let, men sammenhold og solidaritet skal få os på sikker grund. Det kræver især, at vi tænker og agerer som ”vi”, i stedet for ”dem” og ”os”.

LA foreslår, at borgerne i mødet med det offentlige, fremover skal give en rating til medarbejderne. Man skulle tro, at kalenderen viste 1. april med et så usympatisk forslag.

Hvis vi tager ældreområdet som eksempel, så når Viborg Kommunes ældre medborgere har haft besøg af en hjemmehjælper, så foreslår LA, at de skal logge på en app og rate medarbejderens indsats og udførelse af opgaverne. Denne rating – hvis den bliver god, skulle så kunne medføre en bonus til medarbejderen.

LA, hvordan vil i lykkes med at få en dement borger til at bedømme SOSU-personalet? Ofte kan de ikke huske navne. Hvordan skal medarbejderne opnå en fair bedømmelse, når pleje og omsorg opgøres i sekunder og minutter, i stedet for realistiske tidsbevillinger?

Ældreomsorgen er IKKE en handelsvare. Trustpilot kan bruges når du køber pizza ved den lokale pizzabager, ikke når SOSU-personalet hjælper og yder omsorg for vores ældre medborgere.

Service- og sundhedsloven danner grundlag for hvilke ydelser borgerne visiteres til. Disse definerer rammerne for de ansattes arbejdsvilkår. Med LA’s forslag skubber man ansvaret for velfærdssamfundets politikerskabte udfordringer ud på de ansatte.

De ansatte arbejder altså i en politisk styret virkelighed, hvor der desværre har været for meget fokus på besparelser og minuttyranni.

Lad os i stedet få fokus på fagligheden og mennesket, og lad os få fokus på arbejdsmiljø og arbejdsforhold for personalet.

I SF mener vi, at Viborg kommune skal prioritere VELFÆRDEN ved løbende at tilføre yderligere midler til et generelt løft af de kommunale kerneopgaver – dagtilbud, skoler, ældrepleje, socialområdet – psykiatri og handicap.

Jeg er enig med LA´s forslag på et punkt, personalet fortjener en højere løn, men det kan løses med flere midler til lokal løndannelse, hvor ledelse og tillidsrepræsentanter i fællesskab løfter opgaven, det er dem der kender personalet bedst.

SF siger klart nej tak til LA´s forslag.