Glædeligt gensyn

02. marts 2021, 12:23
Per Møller Jensen. Privatfoto

Jeg havde mandag morgen fornøjelsen af at gæste en af vore skoler, hvor eleverne i 9. klasse vendte tilbage til klasselokalet.

Gensynsglæden var stor – og bl.a. stimuleret af en rød løber ved indgangen og flag på skolebordene. Det mindede næsten om 1. skoledag i 0. klasse. Og det er de unge mennesker velundt.

Så håber vi alle, at den kontrollerede genåbning ikke betyder for mange smittede i de kommende uger – og ser frem til også at kunne byde eleverne på mellemtrinet velkommen tilbage i løbet af foråret.

En afgørende forudsætning for at smitten ikke blusser op er, at vi generelt holder fast i de kendte covid-19-anbefalinger i form af håndhygiejne, afstand og færre sociale kontakter end vanligt, hvortil kommer hyppigere testning af alle.

I forhold til eleverne på 9. og 10. klassetrin anbefales det, at de lader sig teste to gange ugentligt på skolen.

Jeg skal benytte lejligheden til kraftigt at opfordre disse elever – og deres forældre – til at de bliver testet som anbefalet.

Skal vi opleve en yderligere genåbning af samfundet, forudsætter det bl.a. hyppig testning og hurtig smitte-opsporing – og her kan vi alle yde vort beskedne, men vigtige, bidrag i dagligdagen.