Panny glæder sig over kunstgræs til Fjends

12. marts 2021, 05:56
I 2020 var Mads Panny i Stoholm for at indvie Stoholm Bikepark. I 2021 får han igen anledning til at klippe en snor, når Stoholm IF´s kunstgræsbane ventes klar til indvielse senere på året. Arkivfoto: Henrik Bagge

stoholm Den har længe været i støbeskeen, og der har et stykke tid ikke rigtig været nogen grund til at tro, at den ikke skulle blive til noget.

Alligevel er det altid rart at få vished, og den skulle nu være lige så sikker som amen i kirken.

Stoholm får en kunstgræsbane, og med mindre noget går helt galt, står den færdig inden udgangen af året.

Det er tilfældet, efter Kultur- og Fritidsudvalget i Viborg Kommune på dets seneste møde har indstillet til byrådet, at det afsatte beløb til projektet fra anlægsbudgettet skal frigives.

Det drejer sig i alt om en anlægsudgiftsbevilling på 4.590.000 kroner, der så modsvares af en anlægsindtægtsbevilling på 1.190.000 kroner.

I den såkaldte »indtægt« gemmer sig det beløb, Stoholm IF selv bidrager med til kunstgræsbanen, der ligesom andre lignende projekter i kommunen har en betingelse om egenfinasiering på 25 procent af anlægsudgiften.

Det giver Viborg Kommune en nettoudgift på 3.400.000 kroner, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen »Baneanlæg, lysanlæg, kunstgræsbaner« og forudsætter, at et rådighedsbeløb fra 2020 overføres til 2021.

Og det er en beslutning, der glæder formanden for Kultur- og Fritidsudvalget i Viborg Kommune.

- Jeg er rigtig glad for, at vi nu har bevillingen på plads til kunstgræsbanen i Stoholm. Dermed er den sidste forhindring ryddet af vejen for banens tilblivelse, der sikrer, at vi også har en kunstgræsbane i den vestlige del af Viborg Kommune, siger Mads Panny (S).

En af grundene til, at banen har været så længe undervejs, er, at kommunen har ønsket at bryde med en tradition for at bruge forurenende gummigranulat som infill og i stedet fremadrettet anvende et noget mere organisk materiale.

- Banen bliver med sand som infill, og dermed bliver det den første bane i kommunen der bygger på en grøn løsning. Jeg er rigtig glad for, at vi hermed får en miljømæssig god løsning, som ikke medfører, at der bliver spredt gummigranulat ud i området ved Stoholm, siger Mads Panny.

Egenfinansieringen for Stoholm IF beløber sig til lige godt en million kroner, men herudover har klubben også ønsket sig et nyt lysanlæg til en pris af 390.000 kroner, og dermed skal klubben ud at finde godt 1,4 millioner kroner til projektet.

Kunstgræsbanen placeres på en af de eksisterende fodboldbaner ved Stoholm Fritids- og Kulturcenter og opbygges som en 11-mands bane med sand-dressed kunstgræstæppe med et stødabsorberende underlag.

Kunstgræsbanen vil kunne bruges året rundt og har også undervejs fået opbakning fra naboklubberne i Sparkær, Mønsted, Kjeldbjerg og Vridsted.

Projektet kommer i udbud til maj. Det forventes igangsat til august og klar til at tage i brug til november.