3 MENINGER: Nedrivningspuljer

Hvordan stiller du dig til nedrivningspuljer?

20. marts 2021, 05:27
1 af 3 MONA JENSEN, STOHOLM Den statslige nedrivningspulje er da i høj grad noget, vi i fremtiden skal prioritere. Hvis vi fortsat skal tiltrække nye tilflyttere, og byudviklingen skal prioriteres højt, skal kommunerne have hjælp til at fjerne alle de faldefærdige bygninger. Her i lokalområdet, synes jeg, vi skal kigge på området nede ved stationen. Ligesom nedrivningspuljen hjalp til, at vi fik fjernet kroen, er der flere bygninger som kunne fjernes. Jeg tænker på »Den gamle Købmandsgård« og de gamle DLG bygninger. Sikke fremtidsmuligheder det kunne give.
2 af 3 KNUD DAHL, LUNDØ Mange kommuner har set skriften på væggen og arbejder på metoder til at fremme landsbylivet. Her er nedrivningspuljer efter min mening et godt middel. Det er både i beboernes og i kommunens interesse, at landsbyerne trives og udvikles. Uden en velfungerende landsby, hvor bygninger og omgivelser ser pæne og velholdte ud, er det svært at tiltrække nye borgere. I modsat fald dør byerne langsomt, og det skal de måske også have lov til, hvis borgerne ikke selv går forrest. Det betyder ikke, at alle huse og gader skal strømlines. Forskellighed er netop noget af det, der kan give liv og miljø i landsbyen, mener jeg.
3 af 3 ANNE MARIE LOMBORG, KJELDBJERG Landsbyers overlevelse bliver stadig vanskeligere, da befolkningen søger mod byerne. Derfor er det bydende nødvendigt med økonomiske håndsrækninger fra stat og kommune, hvis landsbyer skal bestå. Vi har i vores landsby haft stor glæde af puljen ifm. Torvet, som jo blev muligt at bygge, efter at købmandsgården blev revet ned. Byparken overfor Forsamlingshuset er også under udvikling efter nedrivning af en privat bolig. Jeg håber, politikerne fortsat prioriterer store pengebeløb til denne pulje, da frivillig arbejdskraft og økonomisk velvilje fra landsbyboerne ikke kan gøre det alene.

Vi kender sikkert alle til landsbyens øjebæ, men problemet med nedrivningsklare ejendomme er værre nogle steder end andre. Siden 2009 har der i Danmark været fokus på byforskønnelse, og der er nogle steder blevet revet rigtig mange huse ned.

I Thisted Kommune efterlyser de f.eks. lige nu faldefærdige huse, da de har en nedrivningspulje på 10 mio. kroner, som de gerne vil have brugt.