Ingen ugler i mosen

Et kommende regnvandsbassin i Stoholm kommer ikke til at skæmme byparken Gyngemosen

23. marts 2021, 11:45
1 af 2 Illustration: ArkPlan
2 af 2 Projektleder Erik Meyer (tv) fra bygherren Energi Viborg Vand og rådgiver Mikael Laursen fra ingeniørvirksomheden Niras var taget til Stoholm for at orientere en lille gruppe af folk fra byfornyelsesgruppen om det projekterede regnvandsbassin i Gyngemosen. Hvis nogen synes, de kan genkende Mikael Laursen fra folkeskolen, er den god nok. Han er født og opvokset i Stoholm. Foto: Henrik Bagge

stoholm En del af en planlagt kloakseparering, så spildevand og regnvand kan føres væk hver for sig, kom allerede til en side i 2019 med Stoholms byfornyelse, men nu skal den sidste del også med.

Helt præcist drejer det sig om de ejendomme, der ligger på Odinvej, Kærvej, Stationsvej og den vestlige halvdel af Vestergade, hvis østlige del blev klaret under byfornyelsen.

En del af arbejdet, der har Energi Viborg Vand som bygherre og ventes færdigt i 2022, indebærer at etablere et nyt regnvandsbassin i byens nordlige ende til at styre afstrømning af regnvand for dels at forhindre oversvømmelse og dels at aflaste Stoholm Renseanlæg.

Oprindeligt var planen, at bassinet skulle placeres på et areal nord for jernbanen, men det ville kræve, at den eksisterende linjeføring under jernbaneskinnerne skulle udvides på grund af spidsbelastning, og det arbejde, der ville kræve en koordinering med Banedanmark, har vist sig for besværligt og omfangsrigt.

Nu er planen i stedet, at det etableres i et eksisterende bassin i den lille, rekreative bypark Gyngemosen, der ligger tæt ved Stoholm Station.

I den anledning var et par rådgivere fra de involverede virksomheder for nylig i Stoholm for at give en lille forsamling af interessenter en orientering om planerne.

Og det var en god idé, for et par bekymringer kunne på stedet manes i jorden.

Der bliver således ikke tale om et grimt og ildelugtende, firkantet hul til gene for naboer og den lille parks gæster.

Bassinet kommer til at følge de bølgende linjer, det allerede har, men bliver udvidet til godt 500 kvadratmeter med spredt beplantning i form af græsser og blomsterblandinger, ligesom det også er planen at etablere balancebomme og trædesten til et punkt midt i bassinet.

- Der bliver i det store hele tale om en udvidelse og en lille fordybning af det eksisterende areal, siger rådgiver Mikael Laursen og peger ud mod det »vandhul« med lidt siv og donhammere, som lige nu udgør bassinet i et hjørne af Gyngemosen og meget af tiden også bare er et hul uden vand i.

Han er fra den rådgivende ingeniørvirksomhed Niras og havde taget projektleder Erik Meyer fra bygherren Energi Viborg Vand med til Stoholm.

Udgifterne til kloakseparering og regnvandsbassin står Energi Viborg Vand A/S for, mens den enkelte grundejer selv skal betale for omlægning af kloakken på egen grund.