Nu ryddes de sidste bump af vejen

De tre resterende arbejder med at lede den tunge trafik nord om Stoholm starter i denne uge

24. marts 2021, 08:30
1 af 2 Den planlagte rundkørsel i krydset Skalmstrupvej/Lundgårdsvej/Østergade har vist sig at kræve lidt mere opmærksomhed end forventet på grund af »blødbundsaflejringer« på den sydlige side af rundkørslen, hvor ekstra jord skal køres på, forbelastes og sætte sig, inden rundkørslen kan bygges. Illustration: sweco
2 af 2 Sådan så det ud, da man omlagde krydset Odinvej/Nørregade tilbage i 2019. Nu følger den resterende del af arbejdet med at omlægge trafikken i Stoholm, så den føres nord om byen og uden om centrum. Arkivfoto: Henrik Bagge

stoholm Viborg Kommune er klar til at starte arbejdet med at anlægge tre planlagte vejombygninger i Stoholm.

Projekterne gennemføres som en udløber af områdefornyelsen, hvor man har ønsket, at den tunge trafik skulle ledes nord om Stoholm og væk fra byens centrum.

Oprindeligt indeholdt oplægget fem delprojekter, men T-krydset Dornen/Skalmstrupvej blev sparet væk fra den samlede anlægsbevilling på godt 4,5 millioner kroner, mens en omlægning af krydset Odinvej/Nørregade blev klaret tilbage i 2019 i forbindelse med byfornyelsen.

Tilbage er så tre delprojekter, som man ifølge diplomingeniør Dan Yding Hahn Rasmussen fra Trafik og Veje ved Viborg Kommune vil starte arbejdet på mandag med Jokumsen A/S som entreprenør.

Rundkørsel skal forbelastes

Starten vil gå ved det største af de tre projekter, nemlig den planlagte rundkørsel i krydset Skalmstrupvej/Lundgårdsvej/Østergade i byens østlige udkant, der imidlertid har vist sig at kræve lidt mere opmærksomhed end forventet.

Geotekniske boringer har nemlig vist større »blødbundsaflejringer« på stedet, og det kan kun udbedres ved at køre ekstra jord på det bløde areal og efterfølgende forbelaste dette, så jorden kan »sætte sig«.

Det skal den måske bruge op til seks måneder på, så når man nu om et par uger har kørt den ekstra jord til, vil krydset få lov at passe sig selv, indtil man er sikker på, at det hele har sat sig, så man kan køre den overskydende jord væk og bygge rundkørslen.

- Vi håber at starte på rundkørslen en gang efter sommerferien. Det kommer nok til at tage to-tre måneder, og så kan den indvies inden nytår. Det er i hvert fald det, vi arbejder på, men man ved aldrig med sådan noget forbelastning, hvor hurtigt jorden sætter sig, siger Dan Yding Hahn Rasmussen.

Begrænsede trafikgener

Efter et par ugers indledende øvelser på rundkørslen rykker holdet derefter til den vestlige ende af byen, hvor krydset Anemonevej/Tastumvej stort set skal have den samme behandling, som krydset Odinvej/Nørregade fik for et par år siden.

Det vil sige, at et hjørne af en mark på stedet er blevet inddraget til at gøre svinget blødere, mens vigepligten flytter fra Tastumvej over på Anemonevej.

Det arbejde kommer til at tage seks-otte uger, men kun mens der skal lægges asfalt og kantsten, forudser Dan Yding Hahn Rasmussen, at trafikken midlertidigt må omdirigeres i en uge eller 14 dage.

Den sidste del af projektet omhandler krydsningen af jernbanen i Nørregade, som skal sideudvides og have cykellommer.

Hvad cykeldelen angår, skal arbejdet imidlertid koordineres med Banedanmark, der ikke kunne passe det ind sammen med det nuværende signalarbejde på stedet, så det kan have udsigter på op til et år, før Banedanmark får flyttet bommene.

- Vi vil derfor i første omgang prioritere, at fodgængere kan passere skinnerne uden at skulle ud på vejen, og det vil sige, at vi nok bruger tre-fire uger på at lave en sideudvidelse af Nørregade lige nord for skinnerne, siger Dan Yding Hahn Rasmussen.

Han forudser ikke de store trafikgener i den forbindelse, men mener, at det kan klares med gennemkørsel ved lav hastighed via en lidt smallere passage end ellers.