3 MENINGER: Nedrivningspuljer

Hvordan stiller du dig til nedrivningspuljer?

27. marts 2021, 05:27
1 af 3 ANDERS JAKOBSEN, STOHOLM Jeg synes bestemt, at det er en god ide med nedrivningspuljer. Jeg mener ikke, det er det store problem med faldefærdige huse i Stoholm, men det er der garanteret folk, der ikke er enige med mig i. Uanset hvad så kender vi flere eksempler på byer og områder, der er hårdt ramt af bygninger, der for længst har set sin bedste tid, så her har nedrivningspuljerne bestemt deres berettigelse. Det kan være et stort problem for de »ramte« områder med disse huse – det kan i den grad koste i forhold til tilflytning og udvikling.
2 af 3 EVA HANCOCK, MØNSTED Jeg synes, at nedrivningspuljer er et samfundsgode, som bør være på Finansloven. Vandring fra land til by er en kendsgerning, og de der bliver tilbage i landdistrikterne/uden for byerne kan ikke være tjent med faldefærdige bygninger. Disse giver et indtryk af forladthed og trøstesløshed, som kan forstærke ønsket om at flytte fra et område. Udvælgelsen af egnede bygninger, der skal tilgodeses med penge fra en nedrivningspulje, bør ske i samarbejde med lokalsamfundene. At man har en tidssvarende bygningsmasse, gør det også svært at finde steder til aktiviteter som ikke tjener til samfundets bedste.
3 af 3 KRISTIAN HANSEN, VRIDSTED Nedrivningspuljer er et gode, som de færreste kan have noget imod, og vi skal absolut bruge muligheden. Mange kender synet af en nedslidt ejendom, som giver et indtryk af ligegyldighed og mangel på resurser - det er en »landsby-dræber«. Da jeg valgte Vridsted som bosætningssted, var det på bekostning af en anden landsby, som ikke »solgte« sig selv. Så jeg tror, det har stor betydning for fremtidig bosætning. Umiddelbart synes jeg ikke, Vridsted har et stort problem, men der kan naturligvis altid forbedres - Initiativet til at bruge puljen ligger hos os selv.

Vi kender sikkert alle til landsbyens øjebæ, men problemet med nedrivningsklare ejendomme er værre nogle steder end andre. Siden 2009 har der i Danmark været fokus på byforskønnelse, og der er nogle steder blevet revet rigtig mange huse ned. I Thisted Kommune efterlyser de f.eks. lige nu faldefærdige huse, da de har en nedrivningspulje på 10 mio. kroner, som de gerne vil have brugt.