Kvols venter på at få drænet sumpen

Lillebyen har fået 80.000 kroner til at få tørlagt byens forsamlingshus, men venter på grønt lys til at gå i gang

01. april 2021, 05:41
1 af 2 Denne lille voldgrav har ikke kunnet udbedre problemerne ved Kvols Forsamlingshus, der nu skal have lavet et terrændræn. Foto: Henrik Bagge
2 af 2 I sensommeren 2020 forsøgte man at udbedre problemet ved at få en entreprenør til at grave en 40 centimeter dyb rende rundt langs nord- og vestsiden af huset i håbet om, at man derved kunne aflede vandet og få tørlagt området. Foto: Henrik Bagge

kvols Selv om pengene går til et vådt formål, faldt de alligevel et tørt sted, da Landdistriktsudvalget i Viborg Kommune tidligere på året besluttede at yde et tilskud på 80.285 kroner til at få lavet et terrændræn omkring Kvols Forsamlingshus.

Bestyrelsen for forsamlingshuset, der er fra 1889 og ligger i et smørhul omgivet af bakker mod både nord, vest og syd, har nemlig over de seneste par sæsoner registreret, at grundvandet er steget til så kritisk et punkt, at det nu står få centimeter under græslaget hele vejen rundt om huset.

I sensommeren 2020 forsøgte man at udbedre problemet ved at få en entreprenør til at grave en 40 centimeter dyb rende rundt langs nord- og vestsiden af huset i håbet om, at man derved kunne aflede vandet og få tørlagt området.

Resultatet var imidlertid nedslående, da renden nærmest forvandlede sig til en lille strømmende bæk, mens vandet nu forårsagede så store problemer med fugt, mug og skimmel, at bestyrelsen så sig nødsaget til at sende en ansøgning om hjælp til kommunen med anmodning om hastebehandling, da problemet var blevet så akut, at det synligt blev værre nærmest dag for dag.

Omfattende skader

Af ansøgningen, der pegede på omfattende konsekvenser for huset, hvis ikke der blev gjort noget så hurtigt som muligt, fremgik det, at det var akut med at få udbedret fugtskader i væggen på nordsiden af huset. Blandt andet var malingen i den lille sal begyndt at boble op.

Hele efteråret havde man således måttet holde vinduer og døre åbne i den store sal og entreen for at lufte ud og nedbringe luftfugtigheden inde i huset, og på et tidspunkt måtte man også tørre klinkerne i entreen, idet de var fugtige på overfladen.

Der var fugtoptrængning til midt på ydervæggen i den nord-vestlige del af huset, hvor den gravede grøft stod med vand lige til soklen, og fugerne var begyndt at smuldre.

Også mugagtige lugtgener i både store og lille sal kunne man berette om, som, man selv pegede på, kunne skyldes begyndende skimmel på undersiden af trægulvet i den store sal, hvilket i sidste ende kunne medføre, at hele gulvet skulle skiftes ud.

Og det var altså et lydhørt Landdistriktsudvalg, der med alle disse kritiske forhold in mente medgav, at dræningen var så presserende, at den ikke kunne afvente udvalgets normale prioritering af midler i den centrale pulje til forsamlingshuse.

Processen forsinket

Dermed skulle signalet være givet til at få skaderne udbedret, men sådan er det ikke helt gået endnu.

- Vi er ikke i gang, men det kommer nu, siger formand for Kvols Forsamlingshus Erling Annesen og uddyber, hvad det er, der har forsinket processen, siden man fik bevilget pengene efter lynbehandling i kommunen.

Bestyrelsen havde håbet på, at der kunne laves et dræn lige op ad huset, men det ville entreprenøren ikke være med til, da det ville kunne give massive sætningsskader på huset. Ingen ved nemlig, hvordan soklen ser ud på huset.

- Det er bygget i 1889 og renoveret ad flere omgange, men der er ikke rigtig nogen tegninger, vi kan bruge. Derfor ville det simpelthen blive for risky, så nu bliver det i stedet et terrændræn, siger Erling Annesen.

Med den beslutning er dog fulgt nye problemer, efter man i samarbejde med entreprenøren har lavet en tegning til et terrændræn.

- Så er der bare den udfordring, at når man begynder at sende mere vand ud i den lille sø, der ligger ved forsamlingshuset, og det bliver ledt under vejen og ud på den anden side af vejen på et engområde, så vil det blive til en lille bæk, der løber ud i fjorden. Så når vandmængden på den måde forøges, skal man lave en VVM-redegørelse, siger Erling Annesen.

Derfor har man været i gang med det ansøgningsarbejde, der også krævede en partserklæring fra naboen.

Dertil har man været uheldig derved, at den biolog, der skulle sagsbehandle ansøgningen, er blevet sygemeldt, så en ny sagsbehandler skulle sættes ind i sagen.

- Så det, vi lige går og venter på nu, er, at de får kigget den VVM-redegørelse igennem og tjekket af, at alt er, som det skal være. Så får vi »Go« til det, og så kommer Plougmand og går i gang, siger Erling Annesen.

Han er ikke blevet stillet noget i udsigt, men håber, at det kan blive kort efter påske.