Vild, vildere, Viborg

15. april 2021, 12:06
Kongenshus Hede i Sydfjends er blandt Viborg Kommunes mange naturperler. Arkivfoto: Henrik Bagge

natur Der er ikke tale om flere halballer og mere markræs, når Viborg Kommune ønsker at blive Danmarks vildeste kommune.

Derimod handler det om at passe på naturen, når man har meldt sig til en konkurrence i Miljøministeriet, som er en del af kampagnen »Sammen om et vildere Danmark«.

Den skal motivere og inspirere danskerne i kampen for mere vild natur i Danmark, og kommunerne kommer til at dyste om de bedste idéer og projekter til at øge biodiversiteten og sikre rigere natur.

Viborg Kommune, som er landets næststørste målt på areal, rummer i forvejen en meget varieret natur med både heder, overdrev, ådale, skove, søer, vådområder og kystnatur, og blandt de mange perler finder man Kongenshus Hede i Sydfjends.

Alligevel besluttede Klima- og Miljøudvalget i Viborg Kommune på et møde i marts at deltage i konkurrencen, og formand Stine Damborg Hust (C) finder det helt naturligt, at Viborg Kommune melder sig på banen i den landsdækkende dyst.

- Det passer lige ind i den aktuelle dagsorden om bæredygtighed og grøn omstilling, og vi gør i forvejen en stor og målrettet indsats for at udvikle og forbedre plejen af kommunens egne arealer, siger Stine Damborg Hust.

Klima- og Miljøudvalget har også fra 2020 afsat en pulje på 500.000 kroner årligt til initiativer, der sikrer bier, bestøvning og biodiversitet.

- Invitationen fra miljøministeren til at deltage i konkurrencen harmonerer derfor fint med de tiltag, vi allerede har i gang, siger Stine Damborg Hust.

Viborg Kommune mærker generelt en stigende interesse for vildere natur fra borgere og foreninger, der efterspørger flere fuglekasser og arealer med blomstereng på kommunale friarealer, men kommunen har også fuglekikkerten rettet mod projekter på den helt store skala med landbrugs- og naturarealer som omdrejningspunkt.

Der er en rund million kroner til et naturprojekt på højkant i konkurrencen, der løber frem til udgangen af 2022 og kan følges på viborg.dk/vildereviborg.