3 MENINGER: Vild natur

Hvad synes du om, at Viborg Kommune gerne vil have mere vild natur?

24. april 2021, 05:59
1 af 3 LONE DAHL, SDR. RESEN Jeg synes, det er en fantastisk idé. Det hjælper insekterne og er også flot at se på. Hjemme hos os har vi også store »vild med vilje« områder til insekter og fugle, og vi nyder det hele foråret og sommeren med.
2 af 3 HANS JØRGEN NØRGAARD, VRIDSTED Man kan kun bakke op om Viborg Kommunes ambition om at komme i førertrøjen, når det gælder bæredygtighed og grøn omstilling. Vores farve er grøn, og lad os bare leve fuldt og helt op til det. Som landets næststørste kommune arealmæssigt må man også gerne have en forventning om, at vi forvalter de mange, frie arealer målrettet med blik for de mange værdier, som vores natur beriger os med. Stor ros til politikere og forvaltning for en flot indsats. Der er gjort rigtig meget for at leve op til de grønne ambitioner. Og lad os så bare stile efter at blive Danmarks vildeste kommune.
3 af 3 CHRISTINA BILDE HEILSKOV, STOHOLM Jeg synes, det er en fantastisk ide. Det mangler vi mange steder i hele Danmark. Det er det skønneste syn at køre på landevejen og se de smukke vilde blomster, der pryder de ellers så kedelige grøfter og marker. Samtidig hjælper det til, at vi får mere summen og aktivitet fra vores små insekter, som er enormt vigtige for vores natur, måske mere, end mange ved. Vi er bl.a. blevet for gode til at rydde op i skovbunden, og det medfører, at biodiversiteten forsvinder, hvilket gør at biller og andre insekter forsvinder. Med den vilde natur kan vi være med til at skabe en bedre grøn balance og derved genoprette det gode liv for Danmarks insekter.

Det handler om natur og biodiversitet, når Viborg Kommune har meldt sig til en konkurrence om at blive Danmarks VILDESTE kommune.