Højslev Skole udvalgt til millionprojekt

Med en fondsbevilling på 50 mio. kroner skal man sammen med 11 andre skoler blive klogere på legende tilgange i undervisningen

30. april 2021, 11:46
Skoleleder Louise Maagaard Høybye fra Højslev Skole er både stolt af og glad for, at skolen er udvalgt som en blandt 12 skoler til at være med i et treårigt pædagogisk udviklingsprojekt om legende læring og teknologiforståelse. Billedet her er fra et projekt i Hjørring. Foto: Inge Lynggaard

højslev - Indimellem falder der en appelsin i turbanen. Det skete for Højslev Skole, da det blev offentliggjort, at vi er udvalgt til at indgå i et treårigt pædagogisk udviklingsprojekt sammen med LEGO Fonden og professionshøjskolerne. Vi er så stolte og glade, siger skoleleder på Højslev Skole Louise Maagaard Høybye.

Det nye skoleudviklingsprojekt, Play@Heart, skal i samarbejde med Højslev Skole og 11 andre skoler fra hele landet undersøge, hvordan legende tilgange kan bidrage til børns læring om og med teknologi og understøttes med en fondsbevilling på 50 millioner kroner.

Som en del af Play@Heart-projektet får Højslev Skole en unik mulighed for at udvikle og arbejde med legende tilgange til teknologiforståelse og legens betydning i forhold til at skabe god undervisning i en skolekontekst, oplyser Playful Learning-projektet i en pressemeddelelse, hvori det også understreges, at legen er børns naturlige måde at lære på - både når det foregår i klasselokalet, på legepladsen og på digitale platforme.

Et skridt ind i fremtiden

I legen undersøger, konstruerer og tester børn virkeligheden, både når den udspiller sig i fysiske og digitale miljøer.

Men hvad, der er helt naturligt for børn, når de leger med ler, sand eller klodser, skal også gælde, når det kommer til digitale teknologier.

De 12 skoler i projektet skal arbejde med kreative læringsmiljøer, teknologiforståelse og legens potentialer i forhold til børns læring.

Skolerne etablerer nyskabende og utraditionelle læringsmiljøer, såkaldte »PlaySpaces«, hvor både voksne og børn kan lege, eksperimentere, lære og være kreative med teknologi.

- Vi drømmer om muligheden for at træde et lille skridt ind i fremtidens pædagogik - en pædagogik som vil få større fokus på motivation og leg, kreativitet og fritænkning. Samtidig med at anerkendelsen af fagenes didaktik og lærernes erfaringer i egen praksis bibeholdes. Med Play@Heart skal vi arbejde med teknologiforståelse og eksperimenterende pædagogik. I det ligger et mindset, hvor kreativitet og livsmod træder frem som pejlemærker for at lykkes. På den måde håber vi, at projektet udover at etablere nye faglige arbejdsformer især åbner for muligheden for at styrke elevernes bevidsthed, deres trivsel og tro på sig selv, siger Louise Maagaard Høybye.

Slog til med kort frist

Projektet blev sendt ud med en meget kort ansøgningsfrist.

- Men selv om vi sad midt i en genåbning, syntes vi alligevel, vi ville prøve at søge, fordi der er et kæmpe potentiale i projektet, der lægger op til, at skolerne selv meget er med til at definere, hvordan vi arbejder med det, og dermed er vi som skole selv med til at opdage nyt pædagogisk terræn. Ofte blæser der nye vinde over folkeskolen, men her får vi lov til at fordybe os i tre år, så nu skal vi bruge størstedelen af den pædagogiske udvikling på skolen de næste tre år på det her, siger skolelederen.

Der går lige nu 445 elever på Højslev Skole, og skolelederen forventer, at alle klassetrin kommer med i projektet.

Erfaringer fra projektet vil blive delt og udbredt på tværs af landets 98 kommuner og bragt i spil som inspiration til arbejdet med teknologiforståelse i grundskolen.