Ballade på skole efter fyring af forstander

Der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling på Hedens Efterskole, efter tre bestyrelsesmedlemmer har trukket sig som reaktion på opsigelsen af forstander Lise Munk

05. maj 2021, 05:49
Lise Munk tiltrådte i sommeren 2020 som den første forstander på Hedens Efterskole i Sdr. Resen i Sydfjends, men blev opsagt igen per 25. marts 2021. Arkivfoto: Henrik Bagge

Sydfjends Tre ud af syv bestyrelsesmedlemmer på Hedens Efterskole i Sydfjends trak sig på et bestyrelsesmøde i sidste uge fra deres poster på grund af fyringen af tidligere forstander Lise Munk.

»Vi var alle tre uenige i opsigelsen af Lise Munk som forstander. Efterfølgende har vi måttet erkende, at vi har mistet tilliden til den resterende del af bestyrelsen, og vi derfor hverken kan eller vil deltage i det videre arbejde i bestyrelsen for Hedens Efterskole,« hedder det i en skrivelse, som er sendt rundt til medlemmer af skolekredsen, og som avisen er i besiddelse af.

Afsenderne er Lisbeth Abrahamsen, Kirsten Fihl og nu tidligere næstformand Karsten Munk-Stengaard.

Tilbage i bestyrelsen sidder formand David Straadt, kasserer Leif Balle, Ingrid Kristiansen og Johnny Vestergaard, og der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i Skolekredsen for Hedens Efterskole mandag den 17. maj, hvor bestyrelsen vil redegøre for den nuværende situation, inden man skal have suppleret bestyrelsen med tre nye medlemmer.

Stemningen i bund

Lise Munk blev tidligere på året pludselig opsagt per 25. marts, da man ifølge en pressemeddelelse fra skolens bestyrelse »ikke kunne nå til enighed om skolens daglige drift.«

Hvad den formulering nærmere bestemt dækker over, har ingen af sagens parter endnu kunnet præcisere, men noget tyder på, at uroen efterfølgende er begyndt at sprede sig både blandt elever og ansatte på skolen og i skolekredsen.

Mens det ikke er lykkedes avisen at få yderligere kommentarer fra de tre nu forhenværende bestyrelsesmedlemmer, har Skive Folkeblad været i kontakt med et medlem af skolekredsen, der gerne vil være anonym, men har en tæt tilknytning til skolen.

Og ifølge denne er stemningen på skolen lige nu helt i bund med flere sygemeldinger blandt personalet, mens også en række forældre har valgt at holde deres børn hjemme, så der lige nu kun er cirka halvdelen af eleverne tilbage på skolen.

- Jeg er bekymret for, om skolen eksisterer efter den 1/8, siger kilden til Skive Folkeblad.

Det er der dog ingen grund til at være, ifølge bestyrelsesformand David Straadt, som avisen har været i kontakt med.

- Stemningen er netop nu helt i top, der er ingen sygemeldte medarbejdere, og ingen forældre har, efter de nyeste informationer, holdt deres børn hjemme på grund af Lise Munks fyring. Og jeg er helt sikker på, at skolen også eksisterer efter den 1. august, siger David Straadt.

Indspiste og egenrådige

Den anonyme kilde medgiver, at der har været problemer på ledelsesplan, men at det primært skyldes, at andre ikke har været deres opgaver voksne, så Lise Munk har skullet klare deres del også.

- Det peger selvfølgelig også tilbage på hende, at hun ikke har fået sat sig igennem, men hun har stået med det hele selv, siger vedkommende og peger på en stor grad af indspisthed og egenrådighed i både bestyrelse og ledelse i forbindelse med Lise Munks fyring.

- Det har været en helt forkert måde, fyringen af Lise Munk er foregået på. Sådan noget skal være ordentligt og redeligt, og det har det ikke været her. Og det er den pæne måde at sige det på, lyder det.

Avisen har forelagt bestyrelsesformand David Straadt kritikken af fyringen og måden, den er sket på.

- Den mening er jeg helt uenig i. Kildens opfattelse må skyldes et nært forhold til Lise, siger han.

Fra samme kilde rettes også kritik mod David Straadt for angiveligt at have været om sig i personalegruppen for at udfritte bestemte medlemmer om Lise Munks gøren og laden lige op til den pludselige fyring af hende.

Den udlægning kan David Straadt ikke genkende, men mener, at han blot har lyttet til, hvad nogle medarbejdere ønskede, han burde vide.

- Jeg ville egentlig gerne fortælle dig alt muligt, men det er en personsag, så det kan jeg ikke.