Ja, børnene først!

12. maj 2021, 10:57
Mette Nielsen. Privatfoto

En vigtig milepæl er nået for børn, som er udsatte, og som lever et liv uden den omsorg, tryghed og den kærlighed, som de har brug for. Børn skal have ro til at være de børn, som de er og til at udvikle sig stille og roligt.

Folketingets partier (med undtagelse af Nye Borgerlige) har indgået en 25 sider lang aftale om »børnene først«, og den rummer mange rigtig gode elementer.

Det glæder mig naturligvis, at aftalen rummer flere spændende indsatser, som er et opgør med tidligere indsatser på området.

Jeg vil fremhæve følgende i aftalen:

- Jeg er glad for, at der skal være et stærkere fokus på at inddrage ressourcer både i netværket og familien omkring barnet. Det handler om den rigtige indsats fra starten, og om et stærkere fokus på børnenes perspektiv og rettigheder. Der skal sættes styrket ind for at forebygge omsorgssvigt i udsatte familier.

- Forældre, der har fået anbragt et barn uden samtykke, vil blive tilbudt en målrettet (og nødvendig) støtte. En støtte som skal sikre det bedste grundlag for dem, som forældre uden at have deres børn i hverdagen. Det er en kæmpestor sorg. Og det glæder mig, at der er fokus på den menneskelige del for de forældre, som kommer i en situation, hvor deres børn bliver anbragt. Og ja, der skal naturligvis også tages hånd om de andre børn i familien.

- Der er fokus på at styrke kvaliteten i anbringelsessteder. Altså skal der være bedre vilkår for plejefamilier, og der skal være et kvalitetsløft af opholdsstederne. Begge dele er vigtige elementer. Der skal ske opkvalificering, tilbydes sparring og supervision til plejefamilierne. Opholdsstederne skal have den rette uddannelse. Det er vigtigt for mig, at der i begge typer jobs, skal fokuseres på, om de menneskelige værdier er i orden. Jeg mener, at nøgleordene er faglighed, ordentlighed og laveste konflikt niveau – både i forhold til børn/unge og deres forældre som er vigtige samarbejdspartnere.

- Det er også glædeligt, at der sættes fokus på kvalitet i sagsbehandlingen, så der kommer to sagsbehandlere på de svære sager, så der sikres en øget faglighed, når der er flere faktorer, som presser sig på. Der er også vigtigt, at der laves en permanent taskforce til at understøtte sagsbehandlerne. Beslutningerne som den enkelte sagsbehandler skal træffe, får store konsekvenser for andre menneskers liv, derfor er der brug for en øget faglig indsats. Så det sikres, at det er den rette indsats. Det er også vigtigt, at der bliver en styrket indsats i forhold til det tværfaglige samarbejde, så barnet er i centrum, og at der sker en inddragelse af barnets perspektiv og at barnets/den unges stemme høres i sagsbehandlingen.

- »Anbragte børn skal ikke slippes før, at de har slået rod i voksenlivet med bolig, uddannelse/job og netværk og relationer«. Således står der i aftalen, og det glæder mig både som pædagog og politiker. Det er vigtigt med en styrkelse af efterværnet, så den unge finder rodfæste i en tid, hvor mange valg skal træffes for at blive en livsduelig voksen. Det har vi som samfund et vigtigt ansvar for.