Debat Cykelsti fra Fiskbæk til Knudby

25. maj 2021, 10:56
Anders Jensen. Privatfoto

Der er mange gode argumenter for at etablere en cykelsti fra Fiskbæk til Knudby.

Først og fremmest er det en farlig strækning for cyklister, hvor der på Skivevej/A26 i dag kun er en smal cykelstribe på en vej med op til 10.000 biler i døgnet, og desuden er strækningen ad Virksundvej både snoet og kuperet med dårlige oversigtsforhold.

Strækningen fra Fiskbæk til Knudby er en del af to af Danmarks blot 11 nationale cykelruter. Det drejer sig om cykelrute 2 fra Hanstholm til København og cykelrute 12 Limfjorden rundt.

Begge disse ruter og flere andre lokale cykelruter, bringer mange cykelturister til Viborg Kommune hvert år med en deraf følgende stor omsætning for både handelsliv og overnatningssteder.

Cykelturisme vil i de kommende år uden tvivl blive en voksende turistform med det store fokus, der er på naturoplevelser kombineret med motion i det fri.

Her er ruterne omkring Hjarbæk Fjord oplagt til disse formål med områdets smukke kuperede fjordlandskab.

Vejen fra Knudby til Fiskbæk er desuden skolevej for børn til Løgstrup Skole, og hvis det skal lykkes at få børn til at cykle i skole, vil en cykelsti være en absolut forudsætning herfor og for den positive indvirkning, motion har på børns indlæring og opvækst i det hele taget.

En undersøgelse fra Vejdirektoratet viser, at utryghed er en af hovedårsagerne til, at cyklister holder op med at cykle.

Derfor vil cykelstier på de trafikfarlige strækninger være nødvendige, hvis vi vil have flere til at benytte denne klimavenlige transport- og motionsform.

I en rapport tilbage fra 2006 om den 170 km lange A26 fra Hanstholm til Århus udarbejdet af Viborg og Århus amter foreslås det at anlægge cykelstier 5 forskellige steder på strækningen.

Det drejer sig om strækninger ved Kongensbro, Ans, Fiskbæk, Skjoldborg og Vilsund, så her er man altså opmærksom på trafikproblemerne for cyklister ved Fiskbæk som én af de mest udsatte steder på A26.

De nuværende politikere er heldigvis også opmærksomme på trafiksikkerheden, og derfor er der flere politikere fra både folketinget og Viborg Byråd, der midt i juni kommer ud for at besigtige området og for at drøfte mulighederne for at anlægge en cykelsti fra Fiskbæk til Knudby.

Regeringen har foreslået, at der afsættes 2 mia. kr. i den statslige cykelpulje til flere cykelstier langs statsvejene. Venstre vil også prioritere området og har derfor foreslået, at puljen skal lyde på 2,5 mia. kr.

Her bør Viborg Kommune byde ind på, at der bl.a. lægges cykelsti ad strækningen langs A26 ved Fiskbæk.

Cykelstien langs Virksundvej til Knudby er en kommunal opgave, og budgettering af cykelsti på denne strækning vil kunne animere til, at vejdirektoratet prioriterer cykelstien på A26 som en samlet væsentlig forbedring af lokalområdets forhold for cyklisterne.