Lokale landboforeninger nærmer sig fusion

Hvis medlemmerne vil, bliver tre til én i Fjordland

30. maj 2021, 11:52
1700 medlemmer skal afgøre, om deres respektive foreninger skal samles under én organisatorisk paraply. Arkivfoto

LANDBRUG Tankerne om en fusion er tidligere varslet, og nu er der et oplæg til, hvordan bestyrelserne for de tre landboforeninger i henholdsvis Skive, Lemvig og Thy synes, den organisatoriske fremtid skal se ud.

De opfordrer medlemmerne til at stemme ja til en fusion, når de om kort tid mødes til den årlige generalforsamling.

Lokalt bliver det for Landboforeningen Limfjord den 31. maj, at foreningens medlemmer skal træffe den endelige afgørelse.

Samlet har de tre foreninger 1700 medlemmer, de 700 er engageret hos Landboforeningen Limfjord, og sædvanligvis deltager mellem 100 og 120 af de lokale medlemmer i den årlige generalforsamling på Resenvej i Skive.

Men på grund af coronarestriktioner bliver generalforsamlingen i år holdt i Søby-Højslev Arena, hvor der er mulighed for at inddrage væsentligt flere kvadratmeter.

Rettidig omhu

Idéen til fusion er kommet fra Lemvigegnens Landboforening, der i november sendte en forespørgsel til Landboforeningen Limfjord om, hvorvidt man kunne være interesseret i et tættere samarbejde, eventuelt i form af en fusion.

I en samlet pressemeddelelse omtaler de tre bestyrelsesformænd fusionen som rettidig omhu i en tid hvor ingen af dem kan møde fremtidens udfordringer alene. De skriver også, at samarbejde og fællesskab vil styrke vores forening og rådgivning.

Medlemmerne opfordres til at deltage i de tre generalforsamlinger, der efter sædvanlige vilkår vil blive afviklet rundt omkring i de forskellige lokalområder.

Formand for Landboforeningen Limfjord Lars Kristensen, Grønhøj, håber, at det bliver et ja til fusion, da han ser flere fordele, hvis tre bliver til én.

- Vi vil med en fusion få samlet nogle flere kræfter omkring det at drive de politiske indsatser, vi arbejder med. Måske kan vi få noget mere sparring og hjælp, end vi ville kunne få hver for sig. Det er også nødvendigt med mere rådgivning, fordi vi arbejder med mere og mere komplekse sager, der stiller flere og flere krav til den måde, vi driver landbrug på. Det kræver mere at få sig sat ind i tingene og påvirke beslutningstagerne, siger Lars Kristensen.

Bliver boende hver for sig

Der er i øvrigt lagt op til, at de tre foreningers lokaler fortsat skal eksistere på nuværende adresser.

- Vi får selvfølgelig større afstande, men vi skal prøve at tage hensyn til det, når vi holder arrangementer, så det ikke bliver træls at være den, som enten bor sydligst eller nordligst. Vi skal tænke på at placere arrangementerne rundt omkring i foreningerne, så man stadig kan mærke, at der er en lokal forankring. Hvis man skal på kursus, så skal det stadig være muligt at køre til det lokale center, hvis det kan samle nok til et hold. Det ville være naturligt, siger Lars Kristensen.

Samtidig kan de lidt større arrangementer blive afviklet på en fælles adresse for de i alt 1700 medlemmer fra de tre områder.

- Der, hvor det giver mening at samle folk til større arrangementer, vil det være naturligt at samles centralt, og hvis vi skal samle 500, kan det måske blive i en bygning, der ligger lidt centralt i vores fælles område, siger Lars Kristensen.

Positiv respons

Den lokale landboformand har foreløbig kun fået positive tilbagemeldinger fra de medlemmer, han har været i kontakt med.

- Der er svaret, at vi gerne skulle få flere kræfter til at gøre det, vi allerede gør. Og så skal vi selvfølgelig sikre den rådgivning, som landmanden skal bruge også mange år frem i tiden. Og der bliver behov for andre ting end det, vi i dag kan. Landbrug bliver større og større, og det samme sker med kravene til rådgivning. Vi håber, at vi ved at samle vores ressourcer, kan være godt klædt på til fremtiden, siger Lars Kristensen.

På generalforsamlingerne den 31. maj skal der vælges en fusionsbestyrelse, hvoraf seks er fra Skive, som skal fungere indtil generalforsamlingen i 2022, hvor en ny bestyrelse skal barberes ned til 10 medlemmer.

I øvrigt har de tre bestyrelser foreslået, at den nye landboforenings navn skal være Fjordland, og den vil være en realitet fra den 1. januar 2022, hvis fusionen stemmes igennem.