Tryghedsskabende indsats Til lands, til vands – og nu også i luften

Med droner i luften har Midt- og Vestjyllands Politi fået et helt nyt og yderst brugbart redskab i indsatsen med at skabe tryghed for borgerne

31. maj 2021, 15:12
Politidirektør Helle Kyndesen. Pressefoto

I politiet arbejder vi på mange forskellige måder for at skabe tryghed og sikkerhed. Ud over at arbejde for at forebygge kriminalitet samt efterforske, opklare og strafforfølge, har vi også andre beredskabsmæssige opgaver. Det gælder f.eks. eftersøgninger.

Da dronerne for alvor kom frem i rampelyset for bare nogle få år siden, var det nok de færreste, der havde turdet spå om deres store udbredelse blot et par år senere. Men rigtig mange har fundet ud af, at dronerne er virkelig nyttige i forskellige arbejdsopgaver.

Siden det blev muligt at anskaffe sig droner til privat brug, har deres popularitet været støt stigende, og efterhånden kender mange nok en nabo eller en ven med en større eller mindre drone. Rigtig mange – både børn og voksne – bruger dem som en slags legetøj, men en af hovedårsagerne til deres popularitet er, at de blandt andet kan bruges til at filme og fotografere med fra hidtil usete vinkler.

Og netop det at kunne danne sig et overblik over et landområde fra en anden vinkel end den, vi er vant til at have via vores eget syn fra jorden, er hovedårsagen til, at vi i Midt- og Vestjyllands Politi nu også har taget dronen til os som et professionelt stykke værktøj. Vi kan anvende dronen i rigtig mange facetter af vores arbejde, og de har allerede bidraget til at levere oversigtsfotos på brandsteder, givet os overblik over svært tilgængelige uheldssteder og hjulpet os i vores efterforskningsarbejde.

Nyt fast arbejdsredskab

Dronen vil fremover indgå som et fast inventar i vores redskabskasse – og allerede nu har vi fået gode erfaringer med brugen af de flyvende sæt øjne, der giver os en helt ny dimension i det daglige arbejde med at få løst vores politifaglige opgaver.

På humanitære eftersøgninger kan vi hurtigt få skabt os et overblik over eksempelvis et større naturområde, så vi med afgørende hastighed kan finde frem til forsvundne borgere. Via termiske kameraer kan dronerne samtidig være med til at sikre, at borgerne bliver fundet i god behold, når de i samarbejde med vores betjente og hunde på jorden arbejder i uvante og tætbevoksede terræner. Det er vigtigt for os at kunne hjælpe så hurtigt som muligt, når en person er forsvundet. Og netop her kan dronerne være med til at gøre en positiv forskel.

Ved uheldssteder som større færdselsuheld eller andre ulykker, hvor omfanget kan være kompliceret at klarlægge fra landjorden, kan dronerne hjælpe politiet med at overskue situationen. På den måde kan de rigtige beslutninger hurtigt blive truffet, hvilket kan være en afgørende faktor, der igen bunder i et fokus på at få reddet menneskeliv.

Ved demonstrationer eller andre større forsamlinger kan vi med brugen af droner lettere følge adfærden og udviklingen hos de deltagende – og det uden at en bemandet helikopter eksempelvis skal svæve i luften i timevis over et byområde. Dronerne er et mere lydløst og let betjent alternativ til en helikopter, selv om formålet med dem begge er, at vi kan være til stede, skaffe os et overblik og på den måde sikre god ro og orden.

Til gavn for alle

Derudover kan dronerne være med til at fortælle os, hvis en gruppe demonstranter i en større menneskemængde begynder at samle kasteskyts lige rundt om hjørnet, hvilket vi så efterfølgende kan få sat en stopper for fra landjorden – og på den måde kan vi med dronerne være med til at sikre os, at betjentene også kommer sikkert hjem fra arbejde den pågældende dag.

Dronerne giver os altså en lang række muligheder, som vi skal udnytte og se yderligere potentiale i – og i mange tilfælde vil vi kunne opnå en rigtig god effekt af at kombinere velkendte og traditionelle politiværktøjer med den moderne teknologi, hvilket vi allerede er kommet godt fra start med.

Slutteligt kan dronerne selvfølgelig også bruges til at klarlægge de kriminelles handlinger – men det skal lovovertræderne nok selv få opdaget med tiden.