Grundlovssalg Stoholms handlende fester på fredag

Stoholm Handelsstandsforening fejrer de nye frihedsgrader

02. juni 2021, 09:56
Arkivfoto

stoholm Da de første lempelser på coronarestriktionerne trådte i kraft tidligere på foråret, meldte formand for Stoholm Handelsstandsforening Bjarne Lausen sig beredt, selv om han dengang sagde, at arrangementer i regi af foreningen nok nærmere ville få karakter af noget spontant opstået end af en egentlig langtidsplanlægning med de evigt skiftende coronaudmeldinger in mente.

Som sagt, så gjort, og dermed kan byens handelsstand nu med kort varsel præsentere et helt nyt initiativ, nemlig Grundlovssalg.

Men selv om denne samlede detail-offensiv refererer til den danske mærkedag den 5. juni, foregår det meste af aktiviteten nu dagen før Grundlovsdag, nemlig fredag den 4. juni.

Da vil især torvet i Vestergade forsøge at genskabe lidt af det mylder, borgerne i Stoholm og omegn gennem årene er blevet vænnet til med tovlige torsdage, »grænsesalg« og utallige open by night-arrangementer.

Og formanden kommer også til selv at indfinde sig på torvet, selv om hans butik har åbent til klokken 20.

- Vi kommer med grill, Tanken kommer med øl og musik, og bedemanden afvikler en konkurrence. Der bliver mange involverede, der bliver borde og stole, og vi håber, at det kan være med til at lokke mange gæster til byen, siger Bjarne Lausen.

Baren vil åbne klokken 16, fra klokken 16.30 kan man købe gris og pølser fra Stoholm Slagters grill, og klokken 17 går den syngende landmand Niels Kjær Sørensen i gang med første afdeling af underholdningen.

- Det blev til en slags pop up-arrangement, for lige nu egner omstændighederne sig bedst til sådan noget, så det var sådan, det blev. Men jeg håber, at der alligevel vil komme mange mennesker, siger Bjarne Lausen.

Som formand for handelsstanden glæder han sig i øvrigt til at byde velkommen til flere nye ansigter i Vestergade, der siden sidst både har fået wellness på torvet, ny Spar-købmand og apotek på adresselisten, ligesom han kan glæde sig over, at der p.t. ikke rigtig står forretningslokaler ledige.