Ny formand i Vestfjends Venstre

Næsten hvert femte medlem har forladt vælgerforeningen i protest mod landsledelsen

04. juni 2021, 14:51
1 af 2 Byrådsmedlem Claus Clausen (V) er ny formand i Vestfjends Venstre. Han afløser Kurt Østergaard, der valgte ikke at genopstille efter mange års tro tjeneste. Pressefoto
2 af 2 Jakob Repsholt (V) er fortsat formand i Østfjends Venstre, men også kandidat til regionsrådet til valget i efteråret. Privatfoto

fjends Deltagerne blev lokket med bøf og æblekage, da Venstre i henholdsvis Østfjends og Vestfjends tirsdag den 25. maj afholdt fælles generalforsamling i Stoholm Fritids- og Kulturcenter.

I alt 20 deltagere kunne udover at redde sig aftensmaden lade sig underholde af politiske indlæg fra regionsrådsmedlem Ib Bjerregaard, byrådsmedlem i Viborg Claus Clausen fra Vestfjends Venstre, de to Østfjends-kandidater til kommunalvalget 2021 Kurt Mosgaard og Sinna Maagaard samt kandidat til regionsrådsvalget 2021 Jakob Repsholt.

Syv melder sig ud i protest

Herefter gik de to vælgerforeninger hver til sit til de respektive valg, og da den hidtidige formand Kurt Østergaard i Vestfjends Venstre ikke modtog genvalg, har man nu i stedet konstitueret sig med Claus Clausen som formand, Peter Sørensen som næstformand og sekretær, Ejvind Jokumsen som kasserer og Niels Nielsen som menigt medlem.

Den nye formand oplyser til avisen, at vælgerforeningen p.t. har 31 medlemmer, efter en enkelt ny er kommet til, mens syv har meldt sig ud, angiveligt alle i protest mod landsledelsens og folketingsgruppens ageren i en række sager.

- De har intet haft at udsætte på det lokale arbejde i Venstre, men de synes alle, at Støjberg-sagen, Løkke-sagen og den generelle uro har været for meget, og det ville de gerne markere over for Venstres ledelse. De har så også sagt, at vi er velkomne til at vende tilbage og spørge igen en anden gang, siger Claus Clausen.

Han erklærer sig i øvrigt tilfreds med, at der ser ud til at være gang i byggegrundssalget i Fjends, som skal være et sted for bosætning.

Fine resultater siden sidst

Som formand for Østfjends Venstre aflagde Jakob Repsholt sin beretning med fokus på et godt lokalt sammenhold blandt partiets 76 medlemmer i Østfjends.

Af gode resultater kunne formanden nævne den nye skole til Stoholm, den nye maskinmesteruddannelse i Viborg, helhedsplanen for Skals og Bjerrringbro, velfærdsaftale på ældreområdet, flere arbejdspladser til kommunen i forbindelse med nyt skattecenter og Naturgas samt ikke mindst et godt samarbejdende byråd.

Bestyrelsen for Østfjends Venstre har konstitueret sig med formand Jakob Repsholt, næstformand Henning Dahl Hansen, sekretær Karin Clemmensen og kasserer Ernst Nielsen.