Tidlig indsats på spædbarnsområdet

03. juni 2021, 14:38
Per Møller Jensen. Pressefoto

Det er vigtigt, at børn får en god start på livet – og fra kommunal side har vi derfor fokus på en tidlig indsats på spædbarnsområdet.

Det er først og fremmest Sundhedsplejen, der står for dette arbejde og har kontakten med spæd-børnsfamilierne.

På sidste møde i Børne- og Ungdomsudvalget blev vi præsenteret for og godkendte en revideret model for Sundhedsplejens indsats i forhold til spædbarnsområdet.

Modellen indeholder tre hovedelementer:

- Etablering af lokale netværksgrupper for spædbørnsfamilier

- Åbent tilbud i Sundhedsplejen

- Forebyggende gruppetilbud for spædbørnsfamilier

Det første tilbud består af 4-6 familier i et lokalområde, som mødes i kommunale lokaler i det pågældende skoledistrikt. Her kan man udveksle erfaringer og inspirere og støtte hinanden.

Det andet tilbud er et åbent tilbud, hvor man i sundhedscentret i Viborg eller i sundhedssatellitterne (Stoholm, Karup, Bjerringbro, Ørum eller Møldrup) kan mødes og få information og oplæg fra fagpersoner omkring spædbørnsforhold.

Det tredje tilbud retter sig mod familier med behov for særlig støtte til at varetage forældrerollen i form af bl.a. rådgivning og anvisninger om forældreskabet og -rollen.

Altså en model som tilbyder forældre at komme i et lokalt netværk og få informationer og rådgiv-ning samt et tilbud til familier med særlige behov.

Tilbuddet skal gerne bidrage til en god start og suppleres efterfølgende med dagtilbud i form af dagpleje og daginstitutioner – og i særlige tilfælde: med anden støtte fra bl.a. Familieafdelingen.

Den nye model iværksættes i det tidlige efterår 2021.