3 MENINGER: Boliglån

Hvad mener du om statsgaranti til boliglån på landet?

05. juni 2021, 11:30
1 af 3 FRANK MIKKELSEN, MØNSTED Fremragende ide med statsgaranti på lån i yderområderne, men jeg synes ikke, det bør stå alene. Man er nødt til fra statens side i samarbejde med kommunerne at gøre yderområderne mere attraktive at bo i, det være sig ved flere penge til byfornyelse/forskønnelse, flere penge til skoler og fritidsområdet og den kollektive transport. Alt, der kan være med til at tiltrække samt fastholde borgerne, og dermed ikke mindske boligerne værdi. Jo større søgning, og jo mere attraktiv områderne er, jo bedre mulighed for lån og mindre brug for statsgaranti. Når dette er sagt, er det også vigtigt, at der bliver stillet krav til vedligeholdelse af de ejendomme, hvori der er statsgaranterede lån, for hvem er det lige staten er? Dig og mig.
2 af 3 SUSANNE BAK, STOHOLM Statsgaranti til boliglån på landet er et længe ventet og meget velkomment tiltag, og når det så samtidig vil blive lettere for mindre virksomheder at optage lån i Vækstfonden, så åbner det helt nye muligheder for landdistrikterne. Der er ingen tvivl om, at tiltagene kan være med til at booste landdistrikterne, hvilket får en positiv afsmitning på mange ting i lokalområdet. Flere tilflyttere holder ikke bare liv i erhverv, butikker og foreninger, der kan også blive åbnet muligheder for at udvide med endnu flere tilbud til lokalbefolkningen. Hermed kan en negativ spiral blive vendt til en positiv spiral og sikre endnu stærkere lokalsamfund. Jeg glæder mig til at følge effekten af tiltagene og udviklingen i lokalområderne.
3 af 3 KRISTIAN IBSEN HANSEN, VRIDSTED En ejendom har kun værdi, hvis nogen vil købe den, og en kreditforening må kun yde lån, hvis værdien kan fastsættes ud fra, hvad køberne i området normalt betaler. Det grundlæggende problem er, at der er for få købere, og derved er der usikkerhed om ejendomsværdierne. Jeg tror ikke, at en statsgaranti for 60-80% ændrer på det grundlæggende problem, og banklånene fra 80-95% er stadig usikre og risikofyldte. Simon Kollerup vil gerne vise handlekraft, men han har ikke løsningerne, så - i mangel af bedre - statsgaranti, og skatteyderne betaler.

Regeringen frygter, at Danmark »knækker over«, og derfor skal der statsgaranti på realkreditlån til boliger i landdistrikterne. Det skal med andre ord ikke være postnummeret, der afgør, om man kan få lov at købe bolig. Man foreslår, at staten garanterer den yderste fjerdedel af realkreditlånet, og modellen skal bruges, når realkreditinstitutterne ikke vil tilbyde lån på grund af for stor usikkerhed om ejendommens værdi