Gå nu efter bolden - både i livet og online

07. juni 2021, 15:26
Mikael Løvschall. Privatfoto

De sociale medier bruges i højere og højere grad af borgerne som den primære informationsplatform, inspirationskilde og vindue til verden. Der er efterhånden ingen grænser for, hvad du som bruger kan like, dele eller følge.

Jeg finder det dog bemærkelsesværdigt - og samtidig lidt skræmmende - at de sociale medier, herunder Facebook, åbenlyst er blevet et slaraffenland for folk, som tilsyneladende bliver tilfredsstillet af at fremkomme med svinske og hadefulde kommentarer.

En rapport som har analyseret 2996 kommentarer fra DR Nyheders og TV2 Nyhedernes Facebook-sider viser – endda efter sletning/redigering fra Facebook og de pågældende nyhedssites side – at 15% af kommentarerne stadig består af hadefulde udfald mod enkeltpersoner eller grupper.

Især i emner om religion og tro, flygtninge, ligestilling, retsvæsen og politik finder man mange hadefulde kommentarer, ja de oversvømmer nærmest konstant kommentarsporene. Der snakkes meget om politikerlede, men denne adfærd skaber Facebooklede og er skadeligt for vores demokrati og ytringsfrihed.

En Megafonmåling blandt Facebookbrugere viser netop, at konsekvensen af den hårde tone er, at mange brugere afstår fra at bruge deres ytringsfrihed og deltage i debatten, især kvinder undlader at deltage.

Det er direkte skadeligt for vores demokrati når dele af befolkningen undlader at ytre sig. Det er nødvendigt at skabe et miljø hvor alle køn ytrer sig, alle aldersgrupper ytrer sig, samt alle samfundslag ytrer sig, først der har vi et velfungerende demokrati.

Jeg har selv - i forbindelse med mit politiske arbejde - modtaget en del hadefulde beskeder og kommentarer, det følger med det at være en offentlig person, hører jeg ofte, men hvorfor er det blevet til normalen? hvorfor er det nærmest blevet acceptabel i samfundet?

Den hårde tone foregår ikke kun på nettet. Under valget i 2017 sad jeg i en virksomhedsbestyrelse i Viborg, vi fik besøg af et siddende byrådsmedlem fra et af de store partier, som ville holde et valgoplæg.

En sætning fra dette valgoplæg sidder printet i min hukommelse den dag i dag. Det var en omtale af et andet siddende byrådsmedlem, som personen ikke fandt egnet til at debattere på et intellektuelt højt nok niveau, at omtalte byrådsmedlem havde brug for støttepædagog i byrådsarbejdet.

Hvad skulle vi som bestyrelse egentlig bruge denne information til? I personens øjne kan jeg nok heller ikke debattere på et intellektuelt højt nok niveau, jeg har ikke læst i en menneskealder, jeg har min 9. klasses skolegang samt en erhvervsuddannelse.

Men i min verden er det netop vigtigt at alle lag er repræsenteret i byrådet og min tilgang er, at man kommer langt med fornuft og et positivt menneskesyn.

Man kan ikke være enig med alle, men hvis man er uenig, så er det mindste man kan gøre - at opføre sig ordentligt.

Demokrati fungerer bedst, hvis vi giver plads til at have forskellige holdninger, med en tilhørende saglig og respektfuld debat.

Jeg har det sådan, at vi HELDIGVIS kan - og har lov til - at være uenige.

Så lad os sammen gå efter bolden – både i livet og online.