Borgerforening på randen af opløsning

11. juni 2021, 05:44
Arkivfoto

løgstrup Løgstrup Borgerforening har set sig nødsaget til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling den 16. juni klokken 19 i Sognegården. Det har nemlig efter den ordinære generalforsamling ikke været muligt at eta-blere en fuldtallig bestyrelse.

Bestyrelsen består lige nu af Maj-Britt Mogensen, der agerer som både formand og kasserer, Anette Carlsen, der ikke er på valg, og så Dorte Andersen, der ikke modtager genvalg.

Lykkes det ikke at skaffe folk nok til en fuldtallig bestyrelse, vil Løgstrup Borgerforening blive opløst på den ekstraordinære generalforsamling jævnfør vedtægterne, oplyser borgerforeningen i sin indkaldelse.

I mellemtiden har den uarbejdsdygtige bestyrelse set sig nødsaget til at aflyse et foredrag den 3. juni, en flagallé til byfesten den 11.-12. juni og sankthansarrangementet den 23. juni.