Aftalen om kommunernes økonomi 2022 er på plads

10. juni 2021, 11:10
Mette Nielsen. Privatfoto

Det glæder mig, at der er afsat 1,4 milliarder kroner til »drift«, altså til når der kommer flere børn og ældre (velfærd). Derudover er der afsat 19,9 milliarder kroner til anlægs investeringer! Der er også afsat penge til dækning af de ekstra ordinære udgifter til Corona, så pengene ikke forsvinder fra velfærden i hverdagen ude i kommunerne!

Der er helt konkret 150 mio. kroner mere til ekstra velfærd.

Det glæder mig, at der under denne regering er lavet et markant løft af kommunernes økonomi i de sidste to år.

Løftet af kommunernes økonomi er større end de 10 foregående års aftaler - vel at mærke med skiftende regeringer!

Det glæder det mig, at der fra regeringen i økonomiaftalen tages højde for, at der kommer flere børn og flere ældre. Det er vigtigt, at vi kan give et godt børneliv og en værdig ældrepleje.

Tidligere har der været meldt ud, at der var afsat penge til f.eks ældreområdet, men uden at tage højde for det stigende antal ældre. Altså har gode ord og tal været røgslør for den reelle virkelighed. Budskabet har været, der er tilført penge, men de dækkede kun en del af “det stigende” antal ældre. Dette har betydet en udsultning af velfærden.

Fra mig skal der lyde: Ja tak til nye tider!