Sundhedsklynger - en vigtig brik i en kommende sundhedsaftale

15. juni 2021, 08:38
Per Møller Jensen. Privatfoto

Regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner er enige om, at etableringen af 21 sundhedsklynger med de eksisterende akutsygehuse som omdrejningspunkt skal sørge for, at pati-enter i det nære sundhedsvæsen får et bedre patientforløb.

Klyngerne skal samle en række aktiviteter i sundhedsvæsenet for at sikre en bedre patientoplevelse – og de vigtigste aktører er sygehuse, praktiserende læger og den kommunale hjemmepleje.

Lokalt betyder det et forstærket og bedre koordineret samarbejde mellem akutsygehuset i Viborg (og akutfunktionerne i Skive og Silkeborg) og de tre kommuners hjemmepleje og de praktiserende læger i området.

Aftalen er første skridt på vejen mod den Sundhedsaftale, som skal forhandles på plads i Folketinget senere på året.

Denne aftale skal afløse den plan, som den daværende Løkke Rasmussen-regering spillede ud med – og som bl.a. opererede med, at regionerne skulle nedlægges. Det ønsker den socialdemokratiske regering ikke – og det glæder mig i den forbindelse, at Venstre siden har droppet ideen.

Til gengæld ved alle, at De Konservative og Dansk Folkeparti ønsker regionerne nedlagt, hvis de får chancen i fremtiden.

Jeg håber, at regeringen lander en bred Sundhedsaftale til efteråret – gerne med et bredt flertal bag – og at en aftale suppleres med ekstra ressourcer til området.

Det vil sikre en fortsat udvikling i sundhedstilbuddet – og det fortjener borgerne.