Rige børn leger bedst og rige børn lever længst

18. juni 2021, 08:53
Mette Nielsen. Privatfoto

Rige børn leger bedst. Under denne titel har Lars Olsen med flere skrevet en bog. Af denne bog fremgår det at det er en forestilling, at sociale klasser og klasseskel er noget, der måske var engang, men som hører fortiden til. De sociale klasser lever stadig, og placeringen i den ”sociale klasse” er afgørende for vores levevilkår og muligheder. Sociale klasser har stadig stor betydning for både politik og samfund.

Det er udfordrende når velfærdssamfundet ikke længere opleves som en sikkerhed i forhold til; ledighed, sygdom og nedslidning som ødelægger vores liv. Det er bemærkelsesværdigt, da det er grund ideen med velfærdsstaten at den skal føles som en tryghed. Altså er den sociale ulighed kommet ind i noget fundamentalt for et godt liv; i vores tryghed og det er dybt problematisk.

I 2020 udsendte Sundhedsstyrelsen en omfattende kortlægning af ulighed i sundhed. Resultatet er ret voldsomt: På 66 ud ad 69 indikatorer viser, at der er et skel mellem de kortuddannede og jævnaldrende med lange uddannelser. På mange områder er der ligefrem en stigende tendens.

Man kan sagtens spørge, hvad vil jeg egentlig med ovennævnte?’

Til det vil jeg svare, at jeg vil sætte fokus på, at vi ikke alle har lige muligheder, uanset hvor meget vi forsøger at italesætte det. Vores valg, barnets evner og kompetencer, vores forældreevne, livsskæbne, sygdom og øvrige vilkår betyder, at vores børn/voksne »børn« ikke har de samme muligheder for et godt liv!

Er man sin egen lykkes smed? Eller er vi som samfund forsikret ”mod uheldige episoder” gennem vores fælles forsikring via vores betaling til skat? Og det nok? Er der mon nogen i Viborg Kommune der har opdaget, at vi rent faktisk fik en skattelettelse? Er det nogen der tænker, at pengene var bedre brugt på borgerne? Svarene på ovennævnte kan være mange, og det afhænger hvilken politisk overbevisning man har.

Vi skal investere i sundhed, forebyggelse og en tidlig indsats - det giver flest gode liv!