Nye, gamle historier fra Fjends

Et ekko af forgangne tider lyder i nyt skrift fra Fjends Egnshistoriske Forening

24. juni 2021, 06:32
1 af 4 Sjørups håndboldkvinder, 1954. Bagerst fv. er det Irene Brøndum, Tove Daugbjerg og Erna Daugbjerg. Forrest fv. er først ukendt, dernæst Lisbet Knudsen og Bente Østergaard. Foran med bolden i favnen er det målmand Aase Højris. Privatfoto
2 af 4 »Strøget« i Vridsted først i 1900-tallet. Foto: Æ Fjandboarkiv
3 af 4 Der samles kartofler hos Jens Madsen i Koldkur engang først i 50’erne. Privatfoto
4 af 4 Thorvald Pedersen i fuld ringridningsudstyr omkring 1920. Thorvald blev senere gennem en årrække kromand i Hagebro. Privatfoto

fjends Fjends Egnshistoriske Forening er netop nu på banen med »Efterårsskrift 2021« i dens serie af halvårlige udgivelser indeholdende spændende, lokalhistoriske artikler.

Som appetitvækker præsenteres en lille historie om dengang i 1954, hvor gavlen væltede på Mønsted Skole under arbejdet med en tilbygning.

Håndværkerne kom sikkert for tæt på fundamentet, for gavlen væltede med et mægtigt brag, kort efter de havde forladt byggepladsen.

Nogle få kilometer mod nordøst får læserne et indblik i Katrine Jørgensens tanker efter et besøg på den for længst nedlagte Nr. Borris Kirkegård ved Sparkær.

Hun skriver blandt andet: »Det er svært for os, der gennem barndom og ungdom har lært at betragte kirken som det hellige, faste punkt - forbindelsen til fortiden - at forsone os med, at det hele er borte. Det føles som et stik i hjertet, at de gamle grave, som vi betragtede med ærefrygt, nu er glemte og tilgroede. De unge ser kun et uordentligt vildnæs, som ingen agter på«.

Gamle Maren fra Vridsted

Fra Østfjends til Vestfjends, hvor der fortælles om den pensionerede lærer S. Rasmussen, Odense, der kom til Vridsted i 1917 og satte et minde over en elskelig kvinde, der kom til at sætte sit præg på Vridsted by.

Overskriften på historien er »Gamle Maren i Vridsted«, og den starter i 1800-tallet med Mathias Kjeldsen, der i hvert fald ikke var kræsen, hvad konens alder angik.

Først blev han som 30-årig gift med den rige enke Ma Smed, som var datter af smeden i Resen og var 37 år ældre end Mathias.

Ma Smed forlod denne verden den 1. november 1842, men hurtigt fandt Mathias en ny kone i den 24-årige Ane Johanne Nielsdatter fra Høgild.

Og allerede den 8. august 1843 fødtes deres første barn, som fik navnet Maren Mathiasdatter, da det var gammel skik at opkalde den første pige efter faderens seneste ægtefælle.

Det var pigen, der blev til den elskelige »Gamle Maren i Vridsted«, der levede sine sidste 51 år og 10 dage i Vridsted, hvor hun døde den 28. december 1923 og blev begravet på Vridsted Kirkegård.

En slags vandrepokaler

»Pokalerne fra Vroue« er overskriften på en historie af Henri Gori, der fortæller om 105 pokaler og plaketter vundet af Vroue Ungdoms- og Gymnastikforening i perioden 1941-1960.

Pokalskabet blev »hjemløs« i 1968, da Brugsen i Vroue købte forsamlingshuset, hvor pokalskabet hang på en væg, og Henri Gori har fulgt pokalernes vandren, frem til de i 2018 endte på Viborg Museum.

Historien fortæller også om by- og sportsfester i Vroue, Sjørup og Iglsø, der før sportspladsernes tid blev afviklet på marker ved byerne.

Typisk startede de med ringridning, inden der blev spillet fodbold og håndbold og dernæst afviklet klassikere som ægge- og sækkeløb. Ved sportsfesterne i Iglsø fortælles også om cykelringridning.

Som afslutning på festlighederne blev der afholdt bal i forsamlingshusene, hvor ungdommen kunne feste til den lyse morgen.

Halvårsskriftet omdeles til foreningens 330 medlemmer, og man kan komme med i klubben ved at sende en mail til oda@rebofa.dk, ligesom Fjends Folkeblad og Stoholm Bibliotek også forhandler skrifterne enkeltvis.