Genvalg til Venstre-folk fra Fjends

23. juni 2021, 14:34
Der var genvalg til formand Kurt Mosgaard, Mønsted, da Venstre i Viborg Kommune holdt generalforsamling på Asmildkloster Landbrugsskole. Privatfoto

fjends Venstre i Viborg Kommune afholdt tirsdag den 15. juni generalforsamling med et halvt hundrede deltagere på Asmildkloster Landbrugsskole.

Og den bød på genvalg til både formand Kurt Mosgaard, Mønsted, bestyrelsesmedlem Henning Dahl Hansen, Sparkær, og førstesuppleant Ejvind Jakobsen, Stoholm.

Bestyrelsen består af fem valgte medlemmer, formændene for de to kredsbestyrelser, Venstre Ungdom og LOF, en regionsrepræsentant samt formændene fra de otte vælgerforeninger, som i Fjends drejer sig om Claus Clausen, Vroue, fra Vestfjends Venstre og Jakob Repsholt, Mønsted, fra Østfjends Venstre.

Generalforsamlingen vedtog desuden et handlingsprogram til det kommende kommunalvalg og de efterfølgende fire år i byrådet. Det er udarbejdet på baggrund af arbejdet i et antal politikgrupper med deltagelse af blandt andre nuværende byrådsmedlemmer, der har mødtes jævnligt over de seneste fire år.

Og så blev de 21 kandidater til byrådet præsenteret til store klapsalver. Fra Fjends drejer det sig om Kurt Mosgaard, Mønsted, Claus Clausen, Vroue, og Sinna Maagaard, Sparkær.

Borgmester Ulrik Wilbek og regionsrådsmedlem Ib Bjerregaard deltog i generalforsamlingen og sluttede aftenen af med aktuel orientering om blandt andet den nylige aftale mellem KL og regeringen samt de forestående budgetforhandlinger i byråd og regionsråd.