Vi står klar med hjælp, hvis du har været udsat for kriminalitet

I Midt- og Vestjyllands politikreds styrker vi indsatsen over for ofrene, så vi fortsat både kan få opklaret kriminalitet og taget hånd om de kriminalitetsramte borgere

22. juni 2021, 14:03
Formand for Offerrådgivningen i Midt- og Vestjylland Birgit Hesselvig Nielsen (tv) og politidirektør Helle Kyndesen, da de to for nylig var samlet til temadag om Offerrådgivningen. Privatfoto

Et indbrud, et overfald, en spiritusbetinget trafikulykke eller en voldtægt. Stort set hver eneste gang, der bliver begået en strafbar handling af en borger, er der også en eller flere andre borgere, der står tilbage som ofre for de kriminelle handlinger. De borgere må vi ikke glemme.

Hos Midt- og Vestjyllands Politi har vi et stort fokus på de kriminalitetsramte borgere, og vi gør alt, hvad vi kan for at hjælpe dem videre i livet. I sager, hvor borgere har været udsat for personfarlig kriminalitet, får de tilknyttet en fast kontaktperson hos politiet. Kontaktpersonen følger ofrenes sager fra start til slut, så de ikke føler sig glemt i systemet, hvis de har været udsat for en voldsom handling.

Kontaktpersonerne sørger blandt andet løbende for en dialog med borgerne, og borgerne har til enhver tid mulighed for at henvende sig med spørgsmål til kontaktpersonen. For selvom vi hver dag arbejder for at få opklaret forbrydelser og for at få draget gerningsmændene til ansvar for deres handlinger, har vi også en vigtig opgave i at tage hånd om de forurettede – ofrene – og hjælpe dem så godt som muligt gennem hele sagsforløbet. Et sagsforløb fra anmeldelse til afgørelse kan nemlig godt føles langt, selv om både politi, anklagemyndigheden og retterne gør en indsats for at få sagerne gennemført så hurtigt som muligt.

Der er sager, hvor en forurettet/et offer ikke får tilknyttet en fast kontaktperson, men det er vigtigt at nævne, at man altid er velkommen til at ringe og spørge til sin sag.

Øget fokus både internt og eksternt

Ud over ordningen med kontaktpersoner har vi i politiet også et tæt samarbejde med Offerrådgivningen, der yder en stor bistand i arbejdet med at få hjulpet ofrene videre i livet. Det gælder uanset, om borgerne er ofre, vidner eller pårørende, så længe de har været udsat for en voldsom eller chokerende oplevelse som eksempelvis en ulykke, et trafikuheld eller et kriminelt forhold. Også hvis man f.eks. har været udsat for indbrud, er man velkommen til at kontakte offerrådgivningen for at få støtte til at komme videre.

Alle er velkomne til frit at kontakte Offerrådgivningen for at modtage uforpligtende hjælp. Rådgiverne har tavshedspligt, og der er altid mulighed for at være anonym.

Hos Midt- og Vestjyllands Politi ønsker vi dog i endnu højere grad at kunne hjælpe ofrene, end vi gør i forvejen. Vi sætter altid borgeren i centrum, og derfor styrker vi løbende indsatsen over for ofrene – blandt andet med hjælp fra vores gode eksterne samarbejdspartnere, der er en afgørende faktor for, at vi kan få løst vores opgaver. Vi skal møde ofrene med forståelse for deres traumereaktioner.

Derfor øger vi nu vores interne fokus på at efterbehandle traumer hos ofre, hvor vi i samarbejde med de lokale krisecentre, Danner, LOKK (Landsorganisation af Kvindekrisecentre), Lev uden vold og Dansk Stalking Center vil kæmpe for fortsat at kunne hjælpe alle ofre for kriminelle handlinger bedst muligt. Her vil vi dog særligt have et fokus på de ofre, der har været udsat for vold i nære relationer eller voldtægt.

Styrket samarbejde med Offerrådgivningen

I samarbejde med Offerrådgivningen er vi derudover i gang med at gennemføre en ny måde at hjælpe ofrene på, ved at spørge dem direkte, om de ønsker at blive kontaktet af Offerrådgivningen efter at have været udsat for en kriminel handling. Som det fungerer i dag skal ofrene selv række ud efter hjælpen. Vores erfaringer fra andre områder viser dog, at langt flere takker ja til mulighederne for at modtage hjælp, hvis hjælpen kommer direkte til dem, frem for at de selv skal opsøge den.

Offerrådgivningen vil med vores viden om ofrenes oplevelser samtidig være endnu bedre klædt på til den rådgivende dialog med borgerne, som de fremover kan rette direkte henvendelse til med viden om deres traumer. Vores håb er, at den omvendte model vil blive positivt modtaget hos ofrene, som hurtigere og bedre kan få den rigtige hjælp, uden at de først selv skal forklare om deres oplevelser. De forurettede skal beskyttes og have den rigtige hjælp, når de rækker ud til myndighederne, og de skal opleve et retssamfund, der giver dem tryghed og genoprejsning.

Og selvom det handler om at hjælpe ofrene, vil vores indsats også fortsat målrette sig mod både vidner og pårørende, der også kan have brug for hjælp efter at have været udsat for en ubehagelig oplevelse. Ofrene kan – ud over at få en støttende samtale med de kompetente frivillige hos Offerrådgivningen – også blive tilknyttet en mentorordning, som kan give stor støtte over en længere periode efter den pågældende hændelse.

Fortsætter indsatsen

Aldrig før har der været så stort et samlet fokus på at hjælpe ofrene, og det er rigtig godt. Det glæder mig, at vi fremover forhåbentligt kan hjælpe endnu flere borgere videre i livet trods de ubehagelige oplevelser, de har været udsat for.

For til trods for, at der i år 2020 ifølge Justitsministeriets årlige offerundersøgelse ”Udsathed for vold og andre former for kriminalitet” er sket et fald i antallet af ofre for tyverier, indbrud, hærværk og vold siden undersøgelsen blev indført i 2015, er behovet for hjælp til ofre fortsat markant til stede. Flere har nemlig angivet at have været udsat for voldtægt, og i mange andre tilfælde har kriminaliteten rykket sig til den digitale scene, hvor ofrene i langt højere grad end tidligere udsættes for digitale krænkelser.

Hvis du ønsker det, har du også selv mulighed for at kontakte Offerrådgivningen i Midt- og Vestjyllands Politikreds, som dækker kommunerne Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg – det kan gøres på telefonnummer 23 68 60 06 eller via mail på midtvestjyl@offerraadgivning.dk.