Politiet vil gerne bruge dine videooptagelser

Registrer dit kamera og hjælp politiet til endnu hurtigere og bedre efterforskning

02. juli 2021, 12:37
Politidirektør Helle Kyndesen. Pressefoto

Har du et kamera installeret ved dit hus, i din butik eller ved en lagerbygning? Så kan dine optagelser vise sig at være guld værd for politiets efterforskning. Vi har derfor brug for, at du registrerer dine kameraer.

Ofte er videoovervågning den brik i det efterforskningsmæssige puslespil, der skaber det fulde billede. Men det kan være svært at finde den afgørende brik, som vi står og mangler. Vi har derfor brug for din hjælp, så vi nemt og hurtigt kan finde de manglende brikker i vores efterforskning fra videoovervågning.

Den 1. juli 2021 træder en ny lovgivning om registrering af videoovervågning i kraft, så politiet får lettere adgang til materiale, der kan hjælpe med at opklare forbrydelser. Den nye lovgivning betyder, at private med særlig tilladelse til at foretage TV-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel, virksomheder og offentlige myndigheder nu skal registrere deres kameraer i Politiets Kameraregister – også kaldet POLCAM.

Et voldeligt overfald eller en gerningsmand, der eksempelvis flygter fra et indbrud, kan sagtens vise sig at være fanget på et tilfældigt overvågningskamera. Det er derfor en stor hjælp, hvis vi på forhånd kan se i vores register, hvor der er opsat overvågning. Så undgår vi nemlig efterfølgende at skulle bruge tid på at undersøge, om der er kameraovervågning i området, hvor den kriminelle handling har fundet sted.

I forbindelse med et indbrud ved en optiker i Herning fik Politiets Kameraregister afgørende betydning. Gerningsmanden til indbruddet fremgik ikke af optikerens egen videoovervågning, men via en søgning i POLCAM kunne vores lokale efterforsker hurtigt se, at også nabobutikken havde overvågningskameraer. Og så viste det sig faktisk, at gerningsmanden efterfølgende var nem at genkende på baggrund af billederne fra nabobutikkens overvågning. I sådan en sag er Politiets Kameraregister af afgørende betydning for opklaringsarbejdet.

Du og dit kamera kan med andre ord være med til at sikre, at vi hurtigt får adgang til de brikker, vi i nogle sager mangler i vores efterforskningspuslespil.

Også gerne på privat grund

Jo flere kameraer, der er registreret i POLCAM, jo bedre er systemet og jo nemmere får vi adgang til vigtige oplysninger. Skulle du som privatperson selv have kameraer på din grund, kan det også være en stor hjælp for os, hvis du registrerer det. Også selvom det kun filmer på din egen grund. Gerningsmænd bruger ikke nødvendigvis offentlige veje og stier, hvis de flygter, og de kan også komme i tanke om at kaste koster fra et indbrud eller våben fra et overfald fra sig i den nærmeste have. Derfor kan lige netop dit kamera også vise sig at rumme et vigtigt billede, vi har brug for. Det er frivilligt, om du som privatperson registrerer dit kamera.

Når du registrerer dit kamera i Politiets Kameraregister, er du med til at give politiet et overblik over, hvor i landet, der hænger overvågningskameraer, og hvem vi skal kontakte for at få udleveret optagelserne der fra. Vi får ikke direkte adgang til optagelserne og kan ikke løbende følge med i, hvad det filmer.

Der er allerede mange, der har registreret deres kameraer – både dem, der lovpligtigt skal registreres og dem, der er registreret af frivillighedens vej – men vi håber selvfølgelig, at endnu flere i den kommende tid vil hjælpe til og får registreret deres kameraer. Hvert eneste registrerede kamera er med til at sikre os en endnu bedre mulighed for hurtigt og effektivt at kunne foretage efterforskning.