Rema pønser på butik i Højslev-området

06. august 2021, 05:50
Arkivfoto: Henrik Bagge

højslev Rema 1000 har i flere år arbejdet for at skaffe Højslev-området endnu en dagligvarebutik.

Nu er en afgørelse af, hvor det bliver, hvis det bliver, tæt på.

- Vi har indgået aftaler om forkøbsret på nogle stykker jord i området, og vi skal inden for den nærmeste fremtid til møde med folk hos Skive Kommune for at drøfte mulighederne, oplyser Stephan Sørensen, ejendomsdirektør for Rema 1000 i Danmark.

Højslev, Nr. Søby og Dommerby udgør et vækstområde. Skive Kommune arbejder nu med en helhedsplan for udvikling af Fjordbjerg Ager som boligområde.

- Vi vil gerne understøtte den udvikling, Skive Kommune arbejder med i området. jeg har en stor tiltro til, at det lykkes os at komme igennem med noget nu, hvor Skive Kommune netop arbejder med udvikling af området, siger Stephan Sørensen.

I 2014 havde Rema 1000 kig på byggeri af en butik på hjørnet af Østerrisvej og Engparken i Højslev - altså ved rundkørslen, der forbinder Ny Viborgvej og Hobrovej.

Men politikerne i Udvalget for Teknik og Miljø afviste det dengang, da arealet ikke er udlagt til detailhandel, og udvalget ikke fandt, at stedet er velegnet til dagligvarebutik.

Jord nær den rundkørsel er blandt de stykker jord, Rema 1000 har skaffet sig forkøbsret på.

I forbindelse med en debat om udvikling af et nyt boligområde på Fjordbjerg Ager gjorde Rema 1000 Skive Kommune opmærksom på, at kommunen ikke har en dagligvarebutik med i det første udspil til udviklingen af området.

Rema 1000 opfordrer Skive Kommune til at give mulighed for en dagligvarebutik i eller i tilknytning til området.

»En dagligvarebutik vil understøtte ønsket om at øge aktiviteten i det kommende boligområde og bidrage til at skabe liv i området, hvor dagligvarebutikken kan blive ét af flere nye mødesteder,« står der i brevet til Skive Kommune.