Hvordan styrker vi uddannelsen og dannelsen af børn og unge?

06. august 2021, 09:55
Anders Jensen. Privatfoto

Her ved årets skolestart er det på sin plads at minde om, at folkeskolen er én af vores vigtigste samfundsinstitutioner, da det er i folkeskolen at børn og unges voksenliv formes.

Folkeskolen skal være det naturlige førstevalg som grundskole, men det er også vigtigt, at vi har private- og friskoler som et tilvalg, hvis man som forældre ønsker et alternativ til sine børns uddannelse og dannelse .

Jeg mener, at der er behov for en styrket indsats i folkeskolen, hvor de seneste forskningsresultater viser et faldende fagligt niveau i flere af de bærende fag. Indlæringen foregår mest optimalt, hvis eleven har en særlig interesse for det fag der undervises i. Derfor er der behov for flere tilvalgsmuligheder af fag, som kan inspirere den enkelte elev og give succesoplevelser i løbet af dagen. Dermed vil eleven også være mere motiveret for undervisningen i de fag, hvori de ikke står så stærkt.

Et andet område der kan være med til at motivere eleverne, er en udbygning af erhvervspraktikken i undervisningen, som i dag ligger på et minimum. Herigennem får skoleeleverne mere indsigt og inspiration til værdien af undervisningen og erhvervspraktikken kan dermed være med til også at styrke den boglige undervisning. For de bogligt stærke elever skal også motiveres, så deres fulde potentiale bliver udviklet.

På den videre uddannelsesvej kan mere erhvervsrelateret undervisning i folkeskolen hæve andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse. Her skal vi have flere ind på erhvervsuddannelserne, da der åbnes for mange gode jobmuligheder derigennem, hvor virksomhederne mangler medarbejdere disse år.

Det er derfor en fornøjelse, at det er lykkedes at få Århus Maskinmesterskole til Viborg, som nu her i august måned åbner sin afdeling i Viborg i et samarbejde med Mercantec. Derved bliver det nemmere for elever i Viborg Kommune at gå denne vej i deres uddannelsesforløb.

Vi skal i det hele taget arbejde på at tiltrække flere ungdomsuddannelser til Viborg Kommune, så der er mange uddannelsestilbud til de unge i nærområdet. For at forfølge det, blev der i 2020 indgået en aftale mellem Viborg Kommune og Århus Universitet om uddannelse af jurastuderende i Viborg og om at forskning og uddannelse i grøn omstilling i landbruget, skal udbygges på afdelingen i Foulum.

Vi skal også kæmpe for at MGK, Musikalsk Grundkursus, kan fastholde undervisningstilbuddet på Kulturskolen i Viborg, som Statens Kunstfond ellers har indstillet til at blive sparet væk.

Med disse tiltag vil vi kunne styrke både uddannelsen og dannelsen af børn og unge i Viborg Kommune, til gavn for eleverne selv, til gavn for virksomhederne og til gavn for den fremtidige finansiering af serviceopgaverne i Viborg Kommune.