En god skole for alle børn

13. august 2021, 09:28
Marianne Gaardsdal. Privatfoto

I 8år arbejdede jeg, som skolepædagog i Viborg kommune. Jeg har derfor en del erfaring med mange af folkeskolens styrker, men desværre også dennes svagheder.

Vores skoler er fyldte med dygtige lærere, pædagoger og medhjælpere, som hver dag gør deres ypperste for vores børns trivsel og læring.

Men mange steder i Viborg kommune er der alt for mange børn i klasselokalet. Hvordan skal 1 lærer kunne nå omkring 28 børn i løbet af 45 mins lektion. Hvordan skal hun sikre, at de alle er med? Det kan man ikke, jeg har selv været en til 28 børn, det er håbløst. Derfor bør klasseloftet nedsættes, så der max kan være 24 børn i en klasse.

Selvom der “kun” er 24 børn i en klasse er det stadig mange børn til en. Hvis vi sikrede to voksne i klassen, ville man i langt højere grad kunne nå alle børn.

Desuden mener jeg, at det er oplagt, at det er en lærer og pædagog. De forskellige faglige styrker vil kunne være med til at sikre børnenes læring og trivsel på bedstevis.

Folkeskolen burde kunne rumme alle børn og det forsøges via “inklusion”. Men desværre har jeg gang på gang været vidne til at det blev en spareøvelse. Børn med store udfordringer bliver parkeret i en almen klasse med minimal støtte og det kun i undervisningen, i frikvarteret og i SFOen skal de klare sig selv.

Det har store konsekvenser for det enkelte barn, men også for resten af klassen. Det kan vi ikke være bekendt. Hvis vi vil inklusion, skal vi være villige til at betale det, som reel inklusion koster.

Og så må vi absolut ikke glemme, at der også skal være kvalitet, når børnene får fri. Skolereformen betød kortere tid til fritiden. Det betalte SFOen og fritidspædagogikken prisen for. Over de seneste år er skoledagen heldigvis blevet afkortet. Men ressourcerne er ikke vendt tilbage til SFOerne. De har i den grad brug for en saltvandsindsprøjtning, så de kan genoprettes og fagligheden sikres.

Skoledagen er heldigvis blevet afkortet, hvilket er enormt vigtigt fordi det var fuldstændig vanvittigt at indskolingsbørnene skulle være i skole til kl. 14.30.

Det resulterede i trætte børn, hvor jeg gradvist så lyset slukke i deres øjne. Nu er skoledagene afkortet noget, men børnene er stadig mange timer i skole. Det får vi ikke klogere børn af, derfor vil det være nødvendigt at skærer på fagundervisningen, da al understøttende undervisning efterhånden er trukket ud af skemaerne.

Sidst men ikke mindst skal vi gøre op med test tyranniet i skolen. Lærerne behøves ikke en nationaltest, de har viden og faglighed med sig. De ved godt hvad børnene har brug for. Og vores børn har på ingen måde behov for presset og den stress der følger med vores testkultur.

Folkeskolen skal være god for alle børn, men det kræver investeringer og ændringer.