Lokalliste søger kandidater i Fjends

Man kan blive klogere på politikken til Viblands valgmøde i Fly i næste uge

02. september 2021, 09:04
Johnny F. Andresen repræsenterer Lokallisten Karup/Kølvrå. Privatfoto

fjends De synes ikke, at partipolitik giver ret meget mening i kommunalpolitisk henseende, når alle love, regler, forordninger og reformer alligevel udgår fra Folketinget til kommunerne som krav til efterfølgelse.

Og i erkendelse heraf har de stiftet den partiløse Lokallisten, der ikke går op i farver, men derimod ønsker at bevare folkeligheden og fællesskabet på tværs af borgernes politiske og sociale forskelle.

Nogenlunde sådan kan man kort opsummere den frie, politiske sammenslutnings raison d’etre.

Skal have bopæl i området

En ny lokalliste har set dagens lys i Viborg Kommune op til det forestående kommunalvalg. Eller rettere: Lokallister i flertal.

Der er nemlig tale om i alt fem af slagsen, der dækker henholdsvis Viborg by samt kommunens mindre lokalsamfund i nord, syd, øst og vest.

Lokallisten har dog hidtil kun fået ben at gå på i Karup og Kølvrå, som dækker kommunens sydlige del.

Men det vil man gerne lave om på, og i den anledning leder man efter kandidater i Fjends til den del, der går under navnet »Lokallisten - Stoholm og Sparkær«.

Satser stort på projektet

Navnet skal man dog ikke lægge så meget i, for man er lige så velkommen på listen, hvis man kommer fra Mønsted, Vridsted eller en af alle de andre småbyer i den vestlige del af Viborg Kommune, blot man har bopæl i området.

- Vi er i opstarten, men selv om valget er lige om hjørnet, så satser vi stort på projektet, siger Johnny F. Andresen fra Lokallisten Karup/Kølvrå, der selv har meldt sig ud af Dansk Folkeparti for at kunne hellige sig arbejdet med Lokallisten.

Der sigtes efter at afholde en række møder rundt i de respektive områder, og indtil videre vil Johnny F. Andresen i hvert fald deltage i Viblands valgmøde i Fly den 6. september.

Sundhed, trivsel og glæde

Som motto har Lokallisten »Sundhed, trivsel, glæde«, og det handler om at skabe muligheder, vækst og nærhed i et fællesskab for borgerne, foreningerne og erhvervslivet i lokalsamfundet.

Men det handler også om at stå til rådighed for det lokale samfund og for den enkelte borger.

Hver lokalliste er således en selvstændig forening, der handler ud fra egne interesser og ikke dikteres af en overordnet ledelse. Man står kun til ansvar overfor dem, man repræsenterer i lokalsamfundet.

Der gælder dog enkelte principper i en fælles forståelse, som for eksempel at man arbejder for en sikker skolevej til børnene før kunst i byrummet og anden kultur.

Og så forpligter man sig som byrådsmedlem til at betale ikke mindre end en femtedel af sit vederlag til det frivillige arbejde i sit lokalsamfund.