Flagdag for vore udsendte

05. september 2021, 10:00
Privatfoto

viborg I lyset af den seneste tids dramatiske begivenheder i Afghanistan med evakuering af danske og øvrige internationale borgere, er det i år ekstra aktuelt, når Viborg søndag den 5. september for 13. gang markerer Danmarks flagdag for vore udsendte i international tjeneste.

Viborg har således været med fra begyndelsen, og siden 2010 har flagstangen på Margretheplænen sammen med domkirken været centrum for markeringen.

Arrangementet starter klokken 10 med gudstjeneste i domkirken, hvor sognepræst Christian Langballe vil forrette gudstjenesten. I kirken medvirker også kaptajn Henrik Lind Hansen med den nyskrevne sang »Minder bringer minder«.

Efter gudstjenesten er der samling på Margretheplænen, hvor der er fællessang og tale ved Vinnie Højmark.

Hun er formand for Familienetværket, en forening af frivillige pårørende, der står klar til at støtte vore udsendtes familier.

Vinnie Højmark vil slutte med at lægge en krans ved mindestenen, mens trompetfanfaren »Danmarks sidste honnør« afspilles.

Både i Viborg Domkirke og på Margretheplænen deltager faner fra forskellige organisationer, foreninger, og spejderkorps.

Viborg Kommune støtter blandt andet arrangementet med flagudsmykning og ved at udsende særlig invitation til de 1469 veteraner, der er bosat i kommunen.

Alle er velkomne til at deltage i højtideligheden og den efterfølgende reception i sognegården, og man opfordres også til at markere dagen ved at hejse flaget derhjemme.

Man vil ligesom i 2020 kunne følge begivenheden live på Viborg Kommunes YouTube-stream »Flagdag for Danmarks udsendte 2021«.

Man kan se mere om livestreamingen og resten af arrangementet på www.viborg.dk/flagdag.