Få ejerskab til dit grønne område

08. september 2021, 09:02
Borgermødet den 14. september indledes her ved Stoholm Anlæg. Foto: Henrik Bagge

stoholm Viborg Kommune vil gerne give borgerne ejerskab til deres grønne områder, og den sender derfor 50 områdeplaner i høring, så borgerne har mulighed for at give deres besyv med.

I den anledning inviteres borgerne i Fjends til møde i Anlægget i Stoholm tirsdag den 14. september klokken 17-18.30.

Her vil man blive orienteret om formålet med områdeplaner, hvordan de skal bruges, og hvordan man inddrager borgerne med høringssvar via den digitale platform Kollecto.

Herefter går man i felten og laver de første registreringer sammen. Det er derfor en god idé at medbringe en mobiltelefon.

Man bedes tilmelde sig borgermødet på viborg.nemtilmeld.dk under punktet »Hvad mener du om de grønne områder i dit lokalområde?«

Områdeplanerne dækker både over bynære parker og grønne områder samt skove og naturarealer.

Planerne beskriver områdernes karakter, mål og værdier, udtryk og plejeniveau, biodiversitet samt udviklingspotentiale.

Der afholdes tilsvarende møder i Bjerringbro, Tjele, Møldrup, Karup og Viborg.