Inspirationstur i millionklassen

Borgerne i Vroue skal på turné rundt i Salling for at hente ideer til en forestående renovering af byens kirke

13. september 2021, 16:15
1 af 2 En blyplade med inskriptionen »Michaelsen, Hvidbjerg, 2018« blev her efterladt i Vroues øvre luftlag af blytækker Henrik Christiansen fra firmaet Blytækker Michaelsen A/S på Thyholm, da Vroue Kirke fik nyt blytag på kirketårnet for snart tre år siden. I 2023 forestår en indendørs renovering af kirken i millionklassen. ArkivFoto: Henrik Bagge
2 af 2 Sognepræst Poul Asger Beck ses her i Sdr. Resen Kirke i forbindelse med en lille, religiøs kunstudstilling, der har været på tur rundt i det vestfjendske. Nu skal borgerne i Vroue selv på tur rundt i Salling for at hente inspiration til en forestående millionrenovering af deres egen kirke. Arkivfoto: Henrik Bagge

vroue Borgerne i Vroue er blevet inviteret med på en inspirationstur rundt i Salling, så de efterfølgende kan komme med input til en millionrenovering af Vroue Kirke.

Det er lørdag den 18. september, at en bus med plads til 20 mennesker vil afgå fra lillebyen i Vestfjends, så byens egne borgere kan være med til at præge renoveringen, der påbegyndes i 2023.

- Det handler om, at det ikke skal være menighedsrådets kirke eller Nationalmuseets kirke, men sognets kirke. Vi synes, det kunne være rigtig fint at brede ejerskabet lidt ud, så der gives medbestemmelse til brugerne af kirken, siger sognepræst i Vestfjends Pastorat Poul Asger Beck.

På turné i Salling

Der er afgang fra præstegården i Vroue klokken 10, og så vil man ellers turnere rundt til en række kirker i Salling med en indlagt frokostpause, formentlig ved Lyby Strand, inden man om eftermiddagen returnerer til hjembyens konfirmandstue, hvor dagens indtryk drøftes over en kop kaffe, så der kan gives input til den videre proces med renoveringen.

Inspirationsturen vil først bringe borgerne forbi Resen Kirke, der rummer smukke glasmosaikker i våbenhuset, og hvor en gammel altertavle har fået nyt billede af Sven Hausteen-Mikkelsen i 1986.

Dernæst går turen til Hindborg Kirke, der er totalrenoveret og farvesat i 1997 af Arne Haugen Sørensen, hvis altertavle på stedet også for nylig har indgået i en turnerende kunstudstilling i det vestfjendske.

Café i sideskibet

Grinderslevs imponerende store kirke, også kaldet Salling Domkirke, har et nyt, robust alter af italiensk granit. Også her er der i tårnrummet to glasmosaikker med lokale motiver, altsammen lavet af kunstneren Maja Lisa Engelhardt.

Bussen svinger også ind omkring Selde Kirke, der har fået helt nyt alterparti af Niels Helledie, og som kan inspirere med sit sideskib, der er brugt til blandt andet café og børneområde.

Og så er det planen, at inspirationsturen slutter i Dølby Kirke, der rummer den første altertavle, Sven Hausteen-Mikkelsen lavede i 1956, som er langt mere abstrakt end hans altertavle i Resen.

Vroue Kirke blev senest renoveret 1982-84, men fik dog i slutningen af 2018 forøget den udvendige herlighedsværdi med et nyt blytag på kirketårnet.