Landdistrikter til regeringen En landbrugsaftale må ikke koste arbejdspladser i landdistrikterne

17. september 2021, 13:02
Dansk landbrug har den globale førertrøje på, når det kommer til at skabe en bæredygtig, varieret produktion. Derfor skal vi holde hånden under de mange arbejdspladser, fødevareklyngen afføder i hele landet, siger formanden for Landdistrikternes Fællesråd. Pressefoto

Et loft på 22 milliarder kroner og et bindende klimamål.

Sådan blev præmisserne for at deltage i de videre forhandlinger om landbrugsaftalen i sidste uge præsenteret af minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn (S).

Og det skurer i ørerne på formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard.

- Det bekymrer mig, at ministeren nu melder et forhandlingsultimatum på banen i landbrugsforhandlingerne. Set fra mit perspektiv er det fuldstændig afgørende, at så vigtig en aftale om både fremtidens landbrug og vores klima bliver så bred som muligt. Den grønne omstilling er en bekostelig affære for de mange landmænd, der skal investere massivt i at gøre deres produktion grønnere. Derfor fortjener de langtidsholdbare løsninger, der er til at regne med, og ressourcer, der betyder, at landmændene kan håndtere de store, nødvendige investeringer, siger Steffen Damsgaard i en pressemeddelelse.

Skal udvikle, ikke afvikle

Formanden frygter samtidig, at en fastfrossen økonomisk ramme kommer til at koste arbejdspladser i landdistrikterne.

- For mig handler det grundlæggende om at udvikle, ikke afvikle dansk landbrug, der er noget nær verdensmester i bæredygtig fødevareproduktion. Reducerer vi den danske produktion, vil det blot resultere i endnu større udledninger andre steder i verden med mindre bæredygtige produktioner. Som land bør vi gå forrest og investere i at skabe et endnu mere innovativt, konkurrencedygtigt landbrugserhverv til gavn for hele verdens fødevareproduktion. Skal dét lykkes, er det afgørende at investere massivt i landbrugets grønne transformation. Her frygter jeg, at den fastsatte økonomiske ramme bliver for snæver, siger Steffen Damsgaard.

Skab flere jobs, ikke færre

Og det ærgrer formanden for Landdistrikternes Fællesråd, hvis de månedlange landbrugsforhandlinger ikke ender med en aftale, der sikrer gode rammer for at drive landbrug og med en økonomisk ramme, som muliggør store investeringer i et grønnere landbrug.

For et fremtidssikret landbrugserhverv bør ikke blot sikre de nuværende arbejdspladser, men også skabe nye inden for de erhverv, som skal medvirke til de teknologiske løsninger, der kan reducere landbrugserhvervets klimaaftryk og på langt sigt gøre landbruget klimaneutral.

I stedet risikerer vi at miste arbejdspladser i landdistrikterne, påpeger Steffen Damsgaard.

- Min indgangsvinkel har hele tiden været, at alle de mennesker, der hver dag står op til et job i fødevareklyngen, stadig skal have et arbejde på den anden side af de her forhandlinger. Samtidig ville det være fantastisk, hvis de fik selskab af endnu flere med kompetencer udi for eksempel grøn teknologi, siger han.

En bunden opgave

Steffen Damsgaard understreger samtidig, at det er en bunden opgave at løse den grønne omstilling.

- Jeg mener, at den skal gøres til en succeshistorie i landdistrikterne, som for store deles vedkommende kommer til at lægge jord til grønnere fødevareproduktion, jordudtagning og en ny jordreform samt produktionen af fremtidens grønne energi. Og en succeshistorie kan vi kun skrive, hvis der udover en naturbeskyttelse fortsat er arbejdspladser lokalt, siger Steffen Damsgaard.

Han henviser til data fra Registerbaseret Arbejdsstyrkestatistik (RAS), hvoraf det fremgår, at fødevareklyngen i 2019 udgjorde 10,2 procent af den samlede beskæftigelse i de danske land- og yderkommuner - i visse kommuner helt op til 20 procent.

Til gengæld tegner fødevareklyngen sig kun for 4,6 procent af den samlede beskæftigelse i Danmarks mellem- og bykommuner.

Landdistrikternes Fællesråd vil følge de aktuelle landbrugsforhandlinger tæt.