Fjordland klar til flere jordprøver

Med nyt i maskinparken har rådgivningshuset øget kapaciteten til jordprøveudtagning i efteråret

17. september 2021, 09:23
Hos Fjordland i Skive har de hen over sommeren fået en ny jordprøveudtager, en overdækket UTV med lad, som giver bedre komfort og større rækkevidde. Foto: Fjordland

HØST Årets høst er stort set i hus de fleste steder, og det er derfor et oplagt tidspunkt at få udtaget jordprøver.

Hos Fjordland i Skive har de hen over sommeren fået en ny jordprøveudtager, nemlig en overdækket UTV med lad, som giver bedre komfort og større rækkevidde, da maskinen er tilladt til vejkørsel.

Den nye udtager køres af en ekstern medarbejder, som er hyret ind til netop denne opgave. Det giver Fjordland en øget kapacitet og, med den nye udtager, dermed også flere udtagningsdage.

- Vi har stadig den gamle trofaste udtager, som også vil køre ud fra Skiveafdelingen, når vejr og tid tillader det, oplyser Jesper Vestergaard, planteavlskonsulent hos Fjordland i Skive.

Vent ikke for længe

Der udtages efter »først tilmeldt, først udtagning«-modellen, så man skal ikke vente for længe med at tilmelde sig, hvis man vil sikre sig udtagning i efteråret.

- Selvom vi kan køre mere og tage flere jordprøver, kan vi desværre ikke garantere udtagning og resultat inden for få uger, siger Jesper Vestergaard med henvisning til, at behandlingstiden på laboratoriet er ude af Fjordlands hænder.

- Men vi gør alt, hvad vi kan, for at fremsende resultater til vores kunder, hurtigst muligt efter resultatet er modtaget, så der forhåbentlig kan nås at køres noget kalk ud her i efteråret og hen over vinteren. Men det må forventes, at der nok er en stor del, som tidligst kan køre kalk ud i foråret 2022.

Jordprøver giver vished

Som landbruger er en af de vigtigste ressourcer den jord man dyrker.

Jorden er hele grundlaget for planteproduktionen, og derfor er det utrolig vigtigt, at jordens dyrkningspotentiale er optimeret.

Med udtagning af jordprøver får man vished for jordens næringsstofsammensætning, og det kan øge forståelsen for, hvordan jorden skal gødskes for at opnå bedre udbytte.

Det kan også fortælle, om der er under- eller overskud af kalk, som kan give udslag i udbyttet, både positivt og, måske især, negativt.

- En jord kan være gødsket helt efter planen, men jordens reaktionstal er afgørende for, om den næring der er i jorden, kan optages af afgrøderne. Derfor anbefaler vi, at der udtages jordprøver hvert femte eller sjette år på alle marker, pointerer Jesper Vestergaard.

En standard jordprøve består af en analyse for reaktionstal, fosfor, kalium og magnesium, og en enkelt prøve dækker normalt et areal på cirka tre hektar.

På meget uhomogene jorder bør der udtages en prøve for hver hektar.

- Efter min mening er jordprøver næst efter dræning det vigtigste redskab, vi har for at sikre en sund jord, hvor dyrkningspotentialet er optimeret, siger Jesper Vestergaard.

Også til økologen

Som landbruger er man dybt afhængig af den jord, man opdyrker, og for økologer er denne afhængighed mindst lige så stor, da økologer i højere grad er afhængige af at jorden stiller de nødvendige næringsstoffer til rådighed i det omfang, afgrøden kræver det.

Sund jord giver sunde planter, som man siger.

Dette gælder i særdeleshed ved dyrkning af bælgsæd, som er følsom overfor lave reaktionstal.

En sur jord giver nemlig dårlige livsbetingelser for de knoldbakterier, der skal forsyne afgrøden med kvælstof. Et for lavt reaktionstal giver således få eller ingen knoldbakterier.

Jordprøver er derfor et vigtigt redskab i den økologiske værktøjskasse, som bør prioriteres højere, eftersom arealet med bælgsæd stiger.

- Udtagning af jordprøver er en hel nødvendig del af det at dyrke økologisk landbrug, men bliver desværre ofte sparet væk, selvom der kan være rigtig god økonomi i at få dem taget, siger Nikolaj Ø. Wagner, planteavlskonsulent med speciale i økologi hos Fjordland i Skive.

Er det længe siden, at der blev taget jordprøver på bedriften, kan det være en fordel at få taget prøver på hele arealet, og således kan man forebygge fremfor at behandle.