Sparkær kæmper for flere dagplejepladser

Med en nybagt mor i spidsen forsøger de at få børnene hjem til byen igen

17. september 2021, 16:24
1 af 2 31 interesserede var mødt op, da Sparkær Borgerforening kaldte til møde om manglen på dagplejepladser i byen. De skulle danne sig et overblik over behovet, ønsker og handlemuligheder for fremtiden, der er lige om hjørnet, da manglen er akut. Foto: Hans Peter Johansen
2 af 2 Det var nybagt mor Majbrit Kvistgaard, der skubbede processen i gang med at få etableret flere dagplejepladser i Sparkær, da hun selv blev henvist til en plads i Stoholm til Anton, der er fire måneder gammel. Foto: Hans Peter Johansen

sparkær Hun har gennem nogen tid forsøgt at få en dagplejeplads i Sparkær til Anton på fire måneder, men byen har p.t. kun en enkelt dagplejer med plads til fire børn.

I stedet for er Majbrit Kvistgaard blevet henvist til en plads i Stoholm, og det har fået hende til at gå i brechen for flere dagplejepladser til Sparkær.

Det har så igen fået Sparkær Borgerforening på banen, og onsdag havde den indkaldt til et indledende møde i byens medborgerhus, hvor 31 interesserede mødte op.

De skulle i første omgang forsøge at få afklaret, hvor stort behovet er, og dernæst diskutere rammerne for en eventuel forøgelse af dagplejepladser i byen.

Skal det være privat eller kommunalt? Kan en stordagpleje, hvor to eller flere dagplejere går sammen, komme på tale? Og måske allervigtigst: Er der overhovedet nogen i byen, der vil være dagplejer?

Behovet er der

Det sidste spørgsmål vil borgerforeningen tage sig af ved en forespørgsel på byens facebookside, hvor man kan svare i fortrolighed, hvis man kunne se sig selv som dagplejer.

Men behovet er der i hvert fald. Når vi runder januar 2022, vil storken have landet i Sparkær mindst 11 gange indenfor et år, og en enkelt dagpleje med fire pladser er dermed langt fra nok til at holde byens små børn hjemme.

På hjemmesiden for det, der hedder Dagplejen Område Vest i Viborg Kommune, viser en opgørelse af dagplejerne i de forskellige områder, at Sparkær med en enkelt dagpleje til sine godt 600 indbyggere er klart dårligst dækket ind af alle.

Stoholm står opgivet til at have 14 dagplejere, hvoraf en enkelt godt nok bor i Tastum, og har dermed en dagpleje for hver knap 200 indbyggere.

Vestfjends er opgjort til fem dagplejere. Heraf bor kun en enkelt i Vridsted, der med sine knap 600 indbyggere stort set er på størrelse med Sparkær, men Vridsted har så til gengæld en vuggestue i børnehuset Åkanden.

De øvrige dagplejere i Vestfjends bor i henholdsvis Fly, Kjeldbjerg og Sjørup.

Og så er der Mønsted, der er opgjort til at have fire dagplejere til sine 734 indbyggere og dermed synes godt dækket ind.

Men af de fire bor kun en enkelt reelt i Mønsted, mens de øvrige bor i henholdsvis Daugbjerg, Lånum og Øster Børsting.

Til gengæld har Mønsted så også en enkelt privat dagplejer, ligesom der også her er vuggestue i byens børnehus.

Mere end køreafstand på spil

Hvorom alting er, synes de fleste borgere i Viborg Kommunes vestlige del at bo i et område med omkring 200 indbyggere per dagpleje, hvis man tæller vuggestuepladserne med. Pånær altså Sparkær.

Spørgsmålet er så, hvor langt, man kan forvente, at forældre skal køre for at aflevere deres børn i dagplejen.

Men målt på stemningen til onsdagens møde, er der andet på spil end bare køreafstanden.

Her var det nemlig en udbredt opfattelse, at det er bedst for både forældre, børn og lokalområdet at bevare børnene i deres nærmiljø, så der bliver en rød tråd i deres fælles opvækst gennem dagpleje, børnehave og skole.

Også af hensyn til fremtidig bosætning i byen, tror man, det er afgørende, at potentielle tilflyttere kan få passet deres børn i byen.

Trækker i langdrag

Om der bliver tale om dagpleje eller en eventuel vuggestue ved byens børnehave, Søløven, virkede på mødet ikke til at være afgørende, bare der kommer flere pasningsmuligheder.

Ideen om en stordagpleje fik dog en noget lunken modtagelse med anken gående på, at barnet ville gå glip af det særlige hjemmeliv og den intime atmosfære, der præger dagplejen i et privat hjem, en anke nogle også strakte ud til at omfatte en vuggestue.

En mødedeltager med akut behov for en dagplejeplads kunne berette om en omfattende mailkorrespondance med kommunen, der mest var præget af undvigende og lidt abstrakte svar om »en ny skolestruktur«, der tilsyneladende også spiller ind, men først skal behandles i 2022.

Og netop den slags »trækken i langdrag« var der ikke den store tålmodighed med i forsamlingen, der kaldte på at få speedet processen op, da pladsmanglen er helt aktuel, og man ønsker at få børnene hjem til byen, der for få år siden havde adskillige dagplejemødre.

- Men stillingerne som dagplejer i Sparkær er gennem årene bare én efter én blevet nedlagt enten efter en fyring eller en opsigelse fra dagplejeren selv, og der er ikke blevet søgt nye, når nogen er faldet fra. Og vi ønsker, at Viborg Kommune som minimum i hvert fald vil søge en dagplejer mere, lød det efter mødet fra Majbrit Kvistgaard.