Vanen tro?

13. oktober 2021, 08:56
Anders Bøge. Arkivfoto

Valgkampen begynder at tage til. Vanen tro så bliver der sat fokus på Socialdemokraterne og Venstre. Det er faktisk næsten konkluderet at den næste borgmester i Skive Kommune kommer til at hedde Peder (P1 eller P2). Om det bliver P1 eller P2 der bliver borgmester gør det reelt set nogen forskel?

Skive Folkeblad har også konkluderet, at det bliver Skive Listen eller de Radikale, der kommer til at bestemme, om det bliver P1 eller P2.

Måske er det lidt mere nuanceret, jeg kan faktisk godt se et par kombinationer, hvor SF måske kan få afgørende indflydelse. Det ved jeg godt aldrig vil blive skrevet i Skive Folkeblad, og det lever jeg fint med.

Noget andet der er langt mere væsentlig, ja faktisk af afgørende betydning for vores kommune, det er hvordan kommer samarbejdet til at fungere i det nye byråd. Hvilken borgmester er i stand til inddrage alle i den opbyggende politik. Det er altså ikke i byrådssalen politikker udvikles, det sker langt tidligere i processen. Skal der ændres væsentlig på den proces, så skal det komme et andet sted fra end P1 og P2. Hvis de skal bestemme bliver det meste som det plejer.

Jeg havde engang en meget ung og dygtig leder. Han brugte mottoet. Man kommer ikke foran ved at gå i andres fodspor. Han skabte sammen med os ansatte forandring og vækst. Jeg håber på, at kunne være med til at bidrage til den forandring og vækst kommer til at ske i næste byrådsperiode.