Bring frivilliges ressourcer i spil på de kommunale institutioner

14. oktober 2021, 09:40
1 af 2 Anders Jensen. Privatfoto
2 af 2 Åse Kubel Høeg. Privatfoto

Af Anders Jensen (V), Løgstrup, og Åse Kubel Høeg (V), Viborg, byrådskandidater

Hen over sommeren er manglen på arbejdskraft indenfor pleje- og socialområdet eskaleret og denne mangel på personale tyder ikke på at ophøre på kort sigt.

I den situation vil frivillige kunne hjælpe med forskellige trivselsopgaver så som gåture, underholdning og samtaler med plejehjemsbeboere. Lektiehjælp og agere »bedsteforældre« for skolebørn og sproghjælp til flygtninge.

Der er flere gode eksempler på, at brugen af frivillige kan forbedre trivslen på de kommunale institutioner og give ekstra luft til personalet. Nogle skoler og daginstitutioner har enkelte frivillige engageret, men det kan sagtens udbredes til flere institutioner og med et endnu større antal frivillige, hvis det bliver organiseret rigtigt.

Flere plejehjem har taget frivillige ind som en ekstra ressource og her har Løgstrup Friplejehjem som et eksempel organiseret et aktivitetsteam med 25-30 frivillige, som står for at arrangere aktiviteter for beboerne og hjælper til med pleje af udendørsarealerne. Udover den åbenlyse forbedring af trivslen for beboerne giver samarbejdet også værdi for de frivillige og et stort lokalt ejerskab til institutionen.

Vi vil i den kommende byrådsperiode arbejde for, at der også i Kommunes institutioner bringes frivillige ressourcer i spil. Når det lykkes, vil vi opnå flere positive effekter: De offentligt ansatte får ekstra overskud til det faglige arbejde, den stigende ensomhed i samfundet vil kunne mindskes via det frivillige arbejde og der vil lokalt opstå et større ejerskab til skolen, børnehaven, plejehjemmet eller den sociale institution.