Mange hjortepåkørsler i Viborg Kommune

17. oktober 2021, 11:04
Foto: Dyrenes Beskyttelse

fjends Højsæsonen for hjortepåkørsler starter nu, og Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral 1812 forventer over 4000 henvendelser de næste tre måneder.

En del af dem må forventes at komme fra Viborg Kommune, som i 2019 havde næstflest anmeldelser om hjortepåkørsler i hele landet med 448 henvendelser, kun overgået af Aalborg Kommune med 631.

- Om efteråret er der mange flere hjorte, der kommer galt afsted i trafikken. Vi kan ikke ændre på hjortenes adfærd, men til gengæld kan vi prøve at guide bilisterne til at undgå mange ulykker. Hvis de sætter farten ned på bestemte strækninger og tidspunkter, vil det føre til færre uheld. Det gælder selvsagt de steder, hvor der skiltes for hjortevildt, men også generelt omkring skov, eng og lignende langs vejen og især i de mørke timer, siger Michael Carlsen, biolog og projektleder hos Dyrenes Beskyttelse.

Den kraftige stigning i antallet af påkørsler i oktober, november og december skyldes, at dagene nu bliver kortere og mørkere, men også at hjortene er mest aktive fra solnedgang til solopgang, altså i de mørke timer.