Vridsted vil gerne vokse mere

Nye storparceller er på vej i Vestfjends

20. oktober 2021, 13:54
1 af 2 Ejer Helle Toftgaard (th) har sammen med byrådsmedlemmerne Claus Clausen (V), Johannes Vesterby (V) og Birgith Langballe (S) været på besigtigelsestur i området, hvor grundene kan komme til at ligge. Privatfoto
2 af 2 Dette dronefoto viser tydeligt området, hvor der skal bygges, hvis initiativtagerne får ja fra Viborg Kommune. Foto: Kresten Breiner

VRIDSTED En ny udstykning af storparceller er på vej til at blive virkelighed i Vridsted.

Planen om en ny »portion« af storparceller er udtænkt af landmand Anders Madsen Sørensen, som døde for få år siden.

Nu bliver det op til hans døtre og byudviklingsudvalget i Vridsted at føre planen ud i livet.

- Vores far var fremtidens mand, og han så nogle muligheder for, at Vridsted kunne udvikle sig med storparceller. Han sendte en ansøgning om projektet for nogle år siden, men nåede ikke at se udstykningen færdig før sin død, og det er hans planer, vi nu vil forsøge at gøre til virkelighed, fortæller en af Anders Madsen Sørensens døtre, Helle Toftgaard.

Anders Madsen Sørensen har tidligere udstykket storparceller på den østlige side af Egebjergvej.

Den udstykning, som der nu stilles forslag om, skal ske i byens sydvestlige del, så Vridsted får en mere symmetrisk bebyggelse. Udstykningens vestligste grunde vil få udsigt ned mod Karup Å.

Tanken er, at storparcellerne skal have en størrelse på mellem 3000 og 5000 kvadratmeter. Det vil give omkring 10-15 grunde.

Viborg Kommune har endnu ikke fået planerne i hænde. Initiativtagerne er opmærksomme på, at kommunen også selv sælger grunde på Præstetoften i Vridsted, men da de er meget mindre end storparcellerne, mener hun ikke, det kommende projekt vil »konkurrere« med de kommunale grunde.

- Vridsted ligger i et område, hvor der er store muligheder for at trække borgere til, hvad enten de arbejder i Skive, Viborg, Herning eller Holstebro. Der er ikke længere end mellem 20 og 35 kilometer til alle fire byer, og med storparcellerne vil der være åbent for, at man kan have for eksempel heste eller får eller på anden måde plads til noget ekstra, siger Helle Toftgaard.

Når forslaget er færdigt, skal Viborg Kommune behandle det. Helle Toftgaard vurderer, at parcellerne tidligst vil være klar til salg i 2023.